Home About Browse Search
Svenska


Karlstrand, Anna, 2024. Möjligheter och utmaningar med att hålla får och nötkreatur på bete i skog. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Applied Animal Science and Welfare

[img]
Preview
PDF
608kB

Abstract

Skogsbete har varit en viktig del av Sveriges historia men i takt med den agrara revolutionens utveckling och att skogsproduktionen fick allt högre värde fick skogsbetet allt mindre utrymme att praktiseras. Betesdjurens värdefulla inverkan på skogen är åter av intresse och detta arbete har därför undersökt vilka möjligheter, utmaningar och vilka erfarenheter djurhållare av får och nötkreatur upplever med skogsbete. För att undersöka detta har tio semistrukturerade intervjuer utförts. Resultaten indikerar att möjligheterna är att djurvälfärden påverkas positivt, att skogsbete bidrar med sociala värden och med fördelar gällande röjning, stängsling och större och ljusare skogsbetesmarker. Utmaningarna kännetecknas av praktiska utmaningar med skötsel av beteshagar och djur samt låg lönsamhet och klimatförändringar på lång sikt. Viktiga åtgärder enligt lantbrukarna för att förbättra förutsättningarna för skogsbetesdrift är ett bättre stödsystem som inkluderar en tydligare och bredare definition av vad som räknas som ett skogsbete.

,

Forest grazing have been an important practice in Sweden historically. Both the Agricultural Revolution and the increased value on timber in the 19th century resulted in that the practise of forest grazing significantly decreased. The important value that grazing animals offer the forest is again of interest. This paper has therefore examined which possibilities, challenges and experiences farmers with cattle and sheep experience with forest grazing. This was examined by performing ten semi-structured interviews. The results indicate that the possibilities with forest grazing are that it has positive animal welfare implications, offer social values and are advantageous for weeding, fencing and offer bigger and brighter forest grazing areas. The main challenges are defined by practical challenges with tending to the pasture and the animals, achieving profitability and in longer terms also climate change. Collectively the farmers express that important measures to improve the conditions in forest grazing would be an improved financial support system that includes a broader definition of forest grazing.

Main title:Möjligheter och utmaningar med att hålla får och nötkreatur på bete i skog
Authors:Karlstrand, Anna
Supervisor:Hessle, Anna and Kumm, Karl-Ivar
Examiner:Karlsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Applied Animal Science and Welfare
Keywords:Skogsbete, möjligheter skogsbete, utmaningar skogsbete, nötkreatur, får, Forest grazing, bete i skog, possibilities forest grazing, challenges forest grazing, cattle, sheep, grazing in forest
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20101
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20101
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2024 11:28
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics