Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Eva Lena, 2024. Hållbara restorativa miljöer : hänsyn till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ger fler ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Den här studien belyser hur man kan planera för växtval i restorativa miljöer (platser som främjar återhämtning) på ett sätt som bidrar till social, ekologisk samt ekonomisk hållbarhet. En fallstudie i Hälsoträdgården i Kristianstad och Fyra Årstiders park i Sölvesborg med restorativa kvaliteter samt en litteraturstudie har gjorts och erfarenheterna från detta utmynnar i en checklista, med några av de aspekter och frågeställningar man kan ha i åtanke då man planerar för restorativa miljöer. Förutom FN:s hållbarhetsmål är de kulturella, stödjande, försörjande samt reglerande ekosystemtjänsterna något som är viktigt då man planerar planteringar för framtiden. Studien tydliggör att med hållbara val i en naturlik plantering med träd, buskar och perenner, kan både restorativa kvaliteter och ekosystemtjänster nås. I urbana ekosystem kan en artrik biotop skapas som ger bättre stadsklimat och en attraktivare miljö.

,

This study illuminates how to plan for plant selection in restorative environments (places that promote recovery) in a way that contributes to social, ecological and economic sustainability. A case study in The Health Garden in Kristianstad and Four Seasons Park in Sölvesborg with restorative qualities and a literature study have been carried out, resulting in a checklist with some of the aspects and problems to keep in mind when planning for restorative environments. In addition to the UN's sustainability goals, the cultural, supporting, supplying and regulating ecosystem services are important when planning plantations for the future. The result of the study shows that using sustainable choices in a natural planting with trees, shrubs and perennials, both restorative qualities and ecosystem services can be reached. Species rich biotopes can be created in urban ecosystems that provides a better urban climate and a more attractive environment.

Main title:Hållbara restorativa miljöer
Subtitle:hänsyn till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ger fler ekosystemtjänster
Authors:Svensson, Eva Lena
Supervisor:Marttila, Salla and Landin, Helene
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:växtval, återhämtning, biologisk mångfald, ekosystemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19828
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19828
Language:Swedish
Deposited On:08 Apr 2024 07:20
Metadata Last Modified:09 Apr 2024 01:03

Repository Staff Only: item control page