Home About Browse Search
Svenska


Jarring, Elis, 2024. Vin i kalla klimatregioner : definition & lärdomar från svala klimatregioner. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den ökande temperaturen till följd av klimatförändringarna har möjliggjort kommersiell produktion av vin i nya regioner och ändrat på förutsättningarna för andra, redan producerande regioner. Det har lett till att en ny kategori av vinregioner börjar växa fram, kalla klimatregioner. Det finns ingen vedertagen definition av kalla klimatregioner men de har mycket gemensamt med svala klimatregioner. Målet med studien är att definiera kalla klimatregioner och förstå styrkorna, svagheterna, hoten och möjligheterna med vinodling i svala och kalla klimatregioner. Arbetet är avgränsat till undersökning av Tasmanien, Central Otago, Finger Lakes, Kent, Danmark och Skåne.
Detta uppnås genom undersökning av befintlig forskning och klimatberäkningar för att skilja svala regioner från kalla. Beräkningarna utgår från Growing Degree Days (GDD), Huglin Index (HI), Growing Season Average Temperature (GST) och Latitude Temperature Index (LTI). En SWOT-analys sammanfattar resultatet och inleder diskussionen.
Resultaten visar på att beräkningsmetoderna inte är optimala för de nya vinregionerna men att framtiden är ljus för både svala och kalla klimatregioner då vinerna som produceras är unika och eftertraktade. Mikroklimatet spelar stor roll i en odlings framgång vilket gör valet av odlingsplats viktig. Det största hotet för regionerna är extremväder. Kalla klimatregioner definierades som regioner som har fyra säsonger, temperaturvariationer under dygnet, svala hösttemperaturer och varierande perioder med nederbörd. Årgångarna har stor variation i vinkvalitet. För att regionen ska definieras som kallt klimat bör de klassas som ’För kallt’ eller ’Kallt’ genom mer än en klimatberäkningsmodell. Kalla klimatregioner för vinodling är vanligtvis placerade utanför de nordliga latituderna 30-50o och sydliga 30-40o. Kalla klimatregioner har en lägre temperatur under odlingssäsongen än svala klimatregioner och löper större risk för frost, även sent in i odlingssäsongen.

,

Climate change effects on global temperatures have enabled new regions to produce wine commercially, and changed the growing conditions for other, already vine producing areas. A new category of wine regions is emerging, cold climate regions. There is currently no established definition of cold climate regions, but they have a lot in common with cool climate regions. The goal of this study is to define cold climate regions and to understand the strengths, weaknesses, opportunities and threats of wine production in cool and cold climate regions. The study is limited to research for Tasmania, Central Otago, Finger Lakes, Kent, Denmark and Skåne (Sweden).
The goal is reached through examination of existing research and by using different climate calculations to differentiate cool from cold climate regions. Calculations are based on the methods Growing Degree Days (GDD), Huglin Index (HI), Growing Season Average Temperature (GST) and Latitude Temperature Index (LTI). A SWOT-analysis will summarize the results and initiate the discussion.
The climate calculation methods are not optimal for the new regions, but the future for cool and cold climate regions are bright as the produced wine is both unique and wanted. The microclimate has a huge impact on the success of growing vines, so site selection is of importance. The biggest threat to these regions is extreme weather. Cold climate regions are defined as having four seasons, variable temperatures throughout the day, cool autumn temperatures and varying periods of precipitation. There is large variation in wine quality between vintages. For the region to be defined as cold climate it should be classified by more than one climate calculator as ‘Cold’ or ‘Too cold’. Cold climate regions are usually located outside the north latitudes 30-50o and the south latitudes 30-40o. Cold climate regions have a lower temperature throughout the growing season than cool climate regions and are at greater risk of frost, even later in the growing season.

Main title:Vin i kalla klimatregioner
Subtitle:definition & lärdomar från svala klimatregioner
Authors:Jarring, Elis
Supervisor:Nordmark, Lotta and Drottberger, Annie
Examiner:Persson Hovmalm, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:SWOT, Temperatur, Growing Degree Days (GDD), Huglin Index (HI), Growing Season Average Temperature (GST), Latitude Temperature Index (LTI), Sverige, Norden, Nya världens viner, Druvsort
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19825
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19825
Language:Swedish
Deposited On:08 Apr 2024 06:19
Metadata Last Modified:09 Apr 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics