Home About Browse Search
Svenska


Helgesson, Ulrika, 2024. Växtbäddsrenovering för träd : en fallstudie i Danderyds kommun. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Träd kan bidra med viktiga ekosystemtjänster i våra städer. Träd planteras i tron att de ska lösa mycket, men det glöms bort att träden behöver gynnas och må bra. Detta för att bli äldre och kunna leverera fler ekosystemtjänster. Träd dör ofta i förtid i städer. I denna uppsats undersöks växtbäddsrenoveringar inspirerade av Stockholmsmodellen som en metod att få träd att leva längre i städer. Detta utmynnade i en fallstudie av växtbäddsrenoveringar i Danderyd år 2020-2023. Syftet var att undersöka om växtbäddsrenoveringar kan hjälpa träd att leva längre i städer för att kunna leverera fler ekosystemtjänster. Fallstudien genomfördes genom informantintervjuer, dokumentanalys och bildanalys. Resultaten visar att de växtbäddsrenoveringar som studerats i Danderyd gett goda resultat och att träden mår bättre. Från att träden visade tecken på dålig tillväxt och stress har träden fått en skjuts i utveckling och tillväxt. Genom att ge träden bättre förutsättningar med ett luftigare material med mer näring får träden möjlighet att leva ett längre och gynnsamt liv. Slutsatsen blir utifrån denna fallstudie att växtbäddsrenoveringar kan användas som en metod att få träd att leva längre i städer, vilket i sin tur leder till att de kan leverera fler ekosystemtjänster. Växtbäddsrenoveringar leder till mer hållbara städer där träden inte bara byts ut när de mår dåligt. Med träd som levererar fler ekosystemtjänster och mår bra följer också städer med ökat välmående för dess invånare.

,

Trees can contribute with important ecosystem services in our cities. Trees have been planted as a solution to problems in cities, but their needs to grow and prosper has been forgotten. Older prospering trees deliver more ecosystem services. Trees die too young in cities. This thesis examines plant bed renovations inspired by the Stockholm solution as a method to make trees live longer in cities. This resulted in a case study of plant bed renovations done in Danderyd 2020-2023. The purpose was to investigate if plant bed renovations can help trees live longer in cities and that way deliver more ecosystem services. Informant interviews, image analysis and document analysis was made in the case study. The results show that the plant bed renovations made in Danderyd gave good results on the trees health. Previous lack of growth and development has given way to more flourishing and sustained helath. By improving the plant bed conditions with less compact materials and nourishment the trees are able to live longer and prosper. The conclusion from this case study is that plant bed renovations can be used as a method to give trees higher survival rates in cities, which leads to more ecosystem services from the trees. Plant bed renovations lead to more sustainable cities instead of trees just being replaced as soon as they show signs of bad health. With trees delivering more eco system services and good health, cities get more healthy citizens.

Main title:Växtbäddsrenovering för träd
Subtitle:en fallstudie i Danderyds kommun
Authors:Helgesson, Ulrika
Supervisor:Elg, Roger
Examiner:Thor, Göran and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:stadsträd, ekosystemtjänster, växtbädd, hållbarhet, kolmakadam, Stockholm, Danderyd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500711
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500711
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2024 08:31
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics