Home About Browse Search
Svenska


Crona, Marie and Haars, Nathalie, 2024. Hållbar översiktsplanering i fjäll- och fjällnära landskap : en fallstudie av Härjedalens kommun. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
985kB

Abstract

I fjäll- och fjällnära landskap uppstår ett komplext planeringsproblem då många olika intressen ska tillgodoses och prioriteras för att skapa ett fungerande samhälle. Samtidigt måste miljö och klimat värnas om så det storslagna landskapet finns kvar för framtida generationer. För att undersöka hur detta kan genomföras och hur översiktsplanering kan behandla Sveriges miljömål genomfördes en dokumentstudie där det granskades hur miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö framgår i Härjedalens kommuns översiktsplan. Översiktsplanen granskades mot Naturvårdsverkets (2019) beskrivning av miljökvalitetsmålet och till stöd användes även rapporten “Grön översiktsplanering i fjäll- och fjällnära landskap. Deltagande planering för en hållbar och innovativ översiktsplan för Vilhelmina kommun.” av Bjärstig et al (2018b) som innehåller vägledning och rekommendationer för hur översiktsplaner kan inkorporera miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö.

Resultatet av studien visar att Härjedalens kommuns översiktsplan behandlar stora delar av miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö men att det finns potential för förbättringar. En av de åtta preciseringarna för målet behandlas väl, fem av preciseringarna behandlas till viss del och två av preciseringarna behandlas inte alls. Det framkommer att det finns begränsningar inom ramen för översiktsplanering samt att tydligare struktur och system skulle gynna arbetet att uppnå miljömål.

,

Spatial planning in the Swedish mountain range is complex due to many different interests. For society to work these interests need accommodating and prioritization. At the same time the environ-ment needs protection for this grand landscape to exist for future generations. To examine how this can be done and how municipal comprehensive planning can accommodate the Swedish environ-mental goals a document study was performed to examine how the environmental goal Storslagen fjällmiljö is presented in Härjedalen’s municipal comprehensive plan. The municipal comprehensive plan was examined against a report from The Swedish Environmental Protection Agency on the environmental goal Storslagen fjällmiljö. To endorse the report, the article “Grön översiktsplanering i fjäll- och fjällnära landskap. Deltagande planering för en hållbar och innovativ översiktsplan för Vilhelmina kommun.” by Bjärstig et al (2018b) was used for guidance on how municipal comprehensive planning can incorporate the environmental goal Storslagen fjällmiljö.

The result of this study shows that Härjedalen’s municipal comprehensive plan does incorporate parts of the environmental goal. But shows there is also potential for improvement. One of the goal’s eight clarifications is incorporated well in the municipal comprehensive plan. Five of the clarifica-tions are incorporated to some degree. As for the last two clarifications the plan does not incorporate them at all. It appears that there are limits to the municipal comprehensive plan and a more structured system would be beneficial to achieving environmental goals.

Main title:Hållbar översiktsplanering i fjäll- och fjällnära landskap
Subtitle:en fallstudie av Härjedalens kommun
Authors:Crona, Marie and Haars, Nathalie
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:fjällandskap, översiktsplanering, fysisk planering, landsbygdsplanering, miljömål, miljökvalitetsmål, Storslagen fjällmiljö, Härjedalen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500726
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500726
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2024 07:47
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics