Home About Browse Search
Svenska


Lilliebrunner, Elsa, 2024. Skötselrutiner och dess påverkan på lammdödlighet : under de första fem dygnen. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
985kB

Abstract

Att minska lammdödlighet är en av de viktigaste faktorerna för en ökad lönsamhet som fårhållare. Hur stor andel lamm som dör skiljer åt mellan besättningar, däremot är orsakerna bakom lamm-dödlighet ofta desamma mellan besättningarna. Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka faktorer som påverkar lammöverlevnad under svenska förhållanden samt redogöra för tidigare forskningsresultat inom ämnet.
Studien bygger på en enkät bestående av 29 frågor som mejlades ut till samtliga fårhållare i Sverige enligt Jordbruksverkets register. Enkäten berörde personlig information om fårhållaren såväl som skötselrutiner. Slutligen fick respondenterna redovisa för andel dödfödda lamm samt andel döda lamm inom 5 dygn.
Resultatet av studien visar att större besättningar (>23 tackor) hade ökad risk för lammdödlighet inom 5 dygn samt att besättningar med fler dödfödda lamm än snittet också hade ökad risk för lammdödlighet inom 5 dygn. Enkäten visade även att den enskilt största anledningen till oro under lamningssäsongen 2023 varit fellägen eller andra lamningsproblem följt av att inte finnas på plats under lamning. Slutligen kan sägas att enkäten givit upphov till en stor mängd rådata som kan användas i framtida studier för att ge fler och säkrare slutsatser om de sätt skötselrutiner påverkar lammdödlighet i Sverige idag. För att göra detta krävs vidare behandling av rådatan med korrigering för andra faktorer som påverkar utfallet.

,

To reduce lamb mortality is one of the most important factors behind increased profitability as a sheep owner. The reasons for lamb mortality are recurrent among herds, even though the proportion of lamb mortality differs. The aim of this study is thus to investigate which factors influence lamb mortality under Swedish circumstances and to review earlier research results within this field.
The study is based on a questionnaire consisting of 29 questions, which was e-mailed to the Swedish sheep owners according to Swedish Board of Agriculture’s register. The questionnaire touched upon personal information about the sheep owner as well as management factors. Finally, the respondents accounted for the proportion of stillborn lambs and the proportion of lamb mortality within 5 days.
The result of this study shows that bigger herds (>23 ewes) had increased risk of lamb mortality within the first 5 days and that herds with more stillborn lambs than the average also had an increased risk of lamb mortality within the first 5 days. The questionnaire also showed that the greatest cause of concern during lambing season 2023 was malposition or other issues during lambing followed by concern of not being present during lambing. Lastly, the questionnaire has generated a large amount of raw data that can be used in future studies to make more and safer conclusions in which ways management factors affect lamb mortality in Sweden today. To do so would require a further processing of the raw data with correction for other factors that affects the result.

Main title:Skötselrutiner och dess påverkan på lammdödlighet
Subtitle:under de första fem dygnen
Authors:Lilliebrunner, Elsa
Supervisor:Båge, Renee and König, Ulrika
Examiner:Ntallaris, Theodoros
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:får, lamm, lammdödlighet, skötselrutiner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19745
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19745
Language:Swedish
Deposited On:05 Mar 2024 08:28
Metadata Last Modified:06 Mar 2024 02:00

Repository Staff Only: item control page