Home About Browse Search
Svenska


Mellbin, Denize and Deringer Popat, Nadine, 2024. Förskolegårdar i ett varmare klimat : utformningens påverkan av mikroklimatet för en hälsosam utevistelse. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

På grund av klimatförändringarna och värmeböljor som följd har det drabbat städer hårdare på grund av att stadsutvecklingen präglas av förtätning och därmed är värmeöeffekten mer påtaglig. Detta ställer högre krav på att den urbana miljön kan hantera denna förändring för att ge människor en god livsmiljö. I detta arbete som grundar sig i fältstudier har vi valt att titta på hur barns utemiljö i förskola kan hantera framtidens värmeböljor för att minska risken att barns hälsa och välmående påverkas negativt.

Utifrån studiens resultat konstateras att man i planeringskedjan måste beakta flera aspekter som påverkar barns utemiljö i förskola och i ledet påverkar barns utveckling och hälsa. De aspekter som en varierad vegetation och val av markmaterial är viktiga att beakta då dess andel och egenskaper påverkar temperaturen och förskolegårdens klimat samt i längden den urbana värmeöeffekten. Genom fält- och fallstudier kan det konstateras att förbättringar kan göras på många olika sätt, så väl stora som små. Bristande är naturligt material, vegetation och förebyggandet av goda sol- och skuggförhållanden för att säkerställa en god utevistelse.

,

Due to climate change and subsequent heatwaves, cities have been hit harder because of urban development characterized by densification, making the urban heat island effect more pronounced. This puts higher demands on the urban environment to cope with this change to provide people with a good living environment. In this study, based on field research, we have chosen to examine how the outdoor environment of preschools can manage future heatwaves to reduce the risk of negative impacts on children's health and well-being.

Based on the study's results, it is concluded that several aspects affecting the outdoor environment of preschools must be considered in the planning process, which in turn affects children's development and health. Aspects such as varied vegetation and choice of ground material are important to consider, as their proportion and characteristics influence the temperature and climate of the preschool yard, and ultimately the urban heat island effect. Through field and case studies, it can be noted that improvements can be made in many ways, both large and small. Deficiencies lie in natural materials, vegetation, and the provision of good sun and shade conditions to ensure a good outdoor experience.

Main title:Förskolegårdar i ett varmare klimat
Subtitle:utformningens påverkan av mikroklimatet för en hälsosam utevistelse
Authors:Mellbin, Denize and Deringer Popat, Nadine
Supervisor:Norrbo, Josephine
Examiner:Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Urbana värmeöar, förskolegård, solexponering, skugga, barns hälsa, värmestress, klimatförändringar, värmeöeffekten, albedo, värmeböljor.
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500716
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500716
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2024 10:18
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics