Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Hanna, 2024. Användning av antibiotika i semindoser för artificiell insemination hos nötkreatur : en möjlig inkörsport för antimikrobiell resistens eller ett nödvändigt ont?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)

[img]
Preview
PDF
684kB

Abstract

Vid tillverkning av tjursperma till artificiell insemination används det idag antibiotika för att motverka bakterietillväxt i semindoser. År 2023 ändrades en EU förordning som krävde antibiotika i semindoser för tjursperma till en mer fri tolkning av föreskriften, men med ett fokus på en hållbar antibiotikaanvändning. Denna litteraturstudie undersöker varför antibiotika används i semindoser och om det finns några metoder som skulle kunna ersätta antibiotika eller leda till en minskad användning av antibiotika för att minska utvecklingen av antibiotikaresistens. Anledningen till att antibiotika används i semindoser idag, är på grund av svårigheter att undvika bakteriekontaminerad sperma från friska tjurar under tappningsmomentet. Trots att semintjurar är noggrant kontrollerade, är det svårt att undvika bakteriekontaminering i sperman. Metoderna som undersökts i denna litteraturstudie är växtbaserade substanser med antibakteriella egenskaper, enkelskiktscentrifugering och nanopartiklar. Metoderna har valts ut på grund att deras hälsofrämjande egenskaper för spermier inom olika arter och har olika för och nackdelar. Den metoder som har bäst möjlighet att etablera sig på marknaden är enkelskiktscentrifugeringen även fast den inte reducerar alla bakterier i sperman. Detta beror på att metoden centrifugerar bort semin plasman från ejakulatet utan att spermierna skadas och kan på så sätt reduceras mängden bakterier i semindoser till en extrakostnad på 0,5 kr per dos i ren produktionskostnad. Det beror även på att de växtbaserade substanserna inte utesluter riskerna för antibiotikaresistens samt att vissa patogener har resistens mot nanopartiklarna.

,

In the production of bull semen for artificial insemination, antibiotics are currently used to counteract bacterial growth in semen doses. In 2023, an EU regulation requiring antibiotics in semen doses for bull semen was changed to a more liberal interpretation of the regulation, but with a focus on sustainable antibiotic use. This literature review examines why antibiotics are needed in semen doses and whether there are any methods that could replace antibiotics or lead to a reduction in the use of antibiotics to reduce the development of antibiotic resistance. The reason why antibiotics are used in semen doses today is because of difficulties in avoiding bacterially contaminated semen from healthy bulls during the collection process. Although semen bulls are carefully controlled, it is difficult to avoid bacterial contamination in the semen. The methods investigated in this literature review are herbal substances with antibacterial activity, single layer centrifugation and nanoparticles. The methods have been selected because of their health-promoting properties for sperm of different species and have different advantages and disadvantages. The method that had the best chance of establishing itself on the market is single layer centrifugation, although it does not reduce all bacteria in the semen. This is because the method centrifugates the semen plasma away from the ejaculate without damaging the sperm and can thus reduce the amount of bacteria in semen doses at an extra cost of 0,5 SEK per dose in pure production cost. This is also due to the fact that the herbal substances do not exclude the risk of antibiotic resistance and some of pathogens have resistance to the nanoparticles.

Main title:Användning av antibiotika i semindoser för artificiell insemination hos nötkreatur
Subtitle:en möjlig inkörsport för antimikrobiell resistens eller ett nödvändigt ont?
Authors:Johansson, Hanna
Supervisor:Morrell, Jane
Examiner:Ntallaris, Theodoros
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK008 Djur och hållbarhet (kandidat) 180,0 hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)
Keywords:Tjursperma, antibiotika, artificiell insemination
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20047
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20047
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2024 07:01
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics