Home About Browse Search
Svenska


Lagerström, Moa and Ödman Rydberg, Maja, 2024. Metoder för att bryta frövila i fyra vilda växtarter : för optimering av genbanksbevarande. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Genetiska resurser i form av vilda släktingar till odlade grödor och vilda medicinal- och kryddväxter bevaras i form av fröer i genbanker, till exempel Nordiskt genresurscenter (NordGen). Bevarandet av dessa arter är viktigt för den genetiska mångfalden, för växtförädling samt för framtida utveckling av mediciner och livsmedel. För att bibehålla god kvalitet i de lagrade fröna krävs regelbundna grobarhetstester. Detta kräver kunskap om de artspecifika groningsförhållanden som krävs och arternas frövila och officiella groningsprotokoll saknas ofta, speciellt för vilda arter. I detta arbete utfördes groningsförsök på fyra vilda växtarter med syfte att bryta deras frövila. Atriplex hortensis, Crambe maritima, Ligusticum scoticum och Myrrhis odorata behandlades med en köldstratifiering på ca 50 dagar efterföljt av behandling med GA3, H2O2 och KNO3 och kontrollbehandling av kranvatten. Atriplex hortensis och Ligusticum scoticum grodde efter ca 50 dagars stratifiering, och ytterligare behandlingar gynnade inte groningen signifikant från kontrollbehandlingen. Crambe maritima gynnades av behandling med GA3. Myrrhis odorata hade mycket låg grobarhet och kräver ytterligare undersökning för att hitta metoder att bryta frövilan, troligtvis genom längre stratifiering och inkubation. H2O2 hade generellt negativ påverkan på groningen, men bör undersökas vidare i olika koncentration och behandlingstid. Tetrazoliumtest utfördes vilket visade att metabolisk aktivitet förekom i en majoritet av de testade fröna.

,

Genetic resources in the form of crop wild relatives, as well as wild medicinal and aromatic plant species are stored as seeds in gene banks, for example the Nordic genetic resource center (NordGen). Preservation of these species is important for genetic diversity, plant breeding and future developments of food and medicines. To maintain good quality in the stored seeds regular germination tests need to be performed. These tests require knowledge about the species-specific germination requirements and seed dormancy, and oftentimes no official germination protocols for wild species exist. In this thesis germination tests were performed on four wild or naturalized species, with the goal of breaking their dormancy. Atriplex hortensis, Crambe maritima, Ligusticum scoticum and Myrrhis odorata were treated with a cold stratification of ~50 days, and then treated with GA3, H2O2, KNO3, and a control treatment of tap water. Atriplex hortensis and L. scoticum germinated after the cold stratification, and the additional treatments did not improve germination more than the control treatment. Germination improved in Crambe maritima after treatment with GA3. Myrrhis odorata had very low germination rates and further studies are required to find methods of breaking the dormancy, possibly through longer stratification and incubation. H2O2 had an overall negative effect on germination, especially of seeds of smaller size, but could be studied further to find better suited concentrations and treatment times. A tetrazolium test was performed which showed metabolic activity in a majority of the tested seeds.

Main title:Metoder för att bryta frövila i fyra vilda växtarter
Subtitle:för optimering av genbanksbevarande
Authors:Lagerström, Moa and Ödman Rydberg, Maja
Supervisor:Marttila, Salla and Palmé, Anna and Axelsson, Johan and Leo, Jonathan
Examiner:Rumpunen, Kimmo
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Groning, Frövila, Stratifiering, Väteperoxid, Kaliumnitrat, Tetrazoliumtest, Gibberellinsyra, Atriplex hortensis, Crambe maritima, Ligusticum scoticum, Myrrhis odorata
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20123
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20123
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 06:26
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics