Home About Browse Search
Svenska


Rundqvist, Linnea and Tegenfeldt, Sanna, 2024. Växtföljd i snittblomsodling : med jordburna skadegörare som utgångspunkt. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Antalet snittblomsodlare har ökat signifikant i Sverige sedan 2014. Många av snittblomsodlarna arbetar enligt ekologiska riktlinjer, där jordhälsa är i stort fokus. För att bibehålla god jordhälsa är det viktigt att arbeta med växtföljd redan från början, då det är lättare att förebygga problem än att åtgärda dem. I en växtföljd ska många faktorer tas i beaktande, varvid jordburna skadegörare är en av dem. I denna litteraturstudie har de jordburna skadegörarna som angriper snittblomskulturer i svenska odlingar sammanställts och innefattar svampar, nematoder, bakterier, virus och insekter. Vissa av kulturerna som inkluderats i studien har fördelaktiga egenskaper, vilka presenteras som gröngödslingsgrödor.
Resultatet visar att många snittblomskulturer drabbas av samma skadegörare, vilket kan försvåra planeringen av en växtföljd. Resultatet visar även att flera av de helt eller delvis jordburna skadegörarna har en snävare värdväxtkrets och växtföljdsförslag för minskad uppförökning av dessa presenteras.
Denna studie ämnar öka kunskapen om växtföljd som växtskyddsinsats i snittblomsproduktion på friland och kan ses som ett hjälpmedel i planerandet av en hållbar växtföljd.

,

The number of small-scale flower farmers have risen significantly in Sweden since 2014. Many of the farmers work in accordance with ecological guidelines, where soil health is a main focus. Using crop rotation from the beginning is important to maintain a healthy soil, as it is easier to prevent problems, than to remedy them later. There are many factors to consider when planning a crop rotation, of which soil-borne pests are one. This literary review has compiled the pests that are transmitted via soil and that affect cut flowers grown in Sweden and include fungi, nematodes, bacteria, viruses and insects. Some of the cultivars included in this review have beneficial properties, and in such cases are presented as cover crops.
The result of this review show that many of the cut flowers are affected by the same pests - a fact that may complicate the planning of a crop rotation. The results also show that many of the pests have a narrow range of host plants and suggestions for crop rotation to reduce proliferation of these pests are presented.
This review aims to increase the knowledge pertaining to crop rotation as a way of plant protection in field-grown cut flowers and can be seen as an aid in the planning of a sustainable crop rotation.

Main title:Växtföljd i snittblomsodling
Subtitle:med jordburna skadegörare som utgångspunkt
Authors:Rundqvist, Linnea and Tegenfeldt, Sanna
Supervisor:Nordmark, Lotta
Examiner:Khalil, Sammar
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:snittblomsproduktion, växtskydd, patogener, snittblommor, växtföljdsplanering, jordhälsa, blomsterodling, friland, annueller, hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19859
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19859
Language:Swedish
Deposited On:15 Apr 2024 06:06
Metadata Last Modified:16 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics