Home About Browse Search
Svenska


Hjälmvall, Sara, 2024. Välja rätt foder till arbetande hundar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Applied Animal Science and Welfare

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Hunden har ett näringsbehov som måste tillgodoses genom en balanserad kost med olika näringsämnen som proteiner, fetter, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Proteiner, fetter och kolhydrater ger hunden energi och är viktiga för tillväxt och hälsa. Energi är en kritisk komponent i hundens näringsbehov, en regelbunden tillförsel krävs för en fungerande metabolism och överlevnad. Syftet med denna litteraturstudie är att lyfta fram vikten av ett medvetet foderval för valpar och arbetande hundar samt att belysa svårigheter med närings- och energiberäkning hos hund. Det är viktigt att använda foder med optimal näring och energi anpassat för den individuella hundens olika livsstadier och levnadssituation. Valpar har beroende på ras olika tillväxthastighet och näringsbehov där de viktigaste parametrarna är energi, protein, fett, kalcium och fosfor som främjar en god tillväxt och långsiktig hälsa. För vuxna hundar varierar näringsbehoven beroende på storlek och aktivitetsnivå. För arbetande hundar är det viktigt att ta hänsyn till arbetes frekvens, varaktighet och intensitet samt omgivningstemperatur och terräng för att möta deras närings- och energibehov. Olika fördelningar av protein, fett och kolhydrater i fodret kan påverka arbetande hundens prestation och hälsa. Det finns flera beräkningsmodeller att ta hjälp av vid uppskattning av hundens energibehov. Dessa kan dock inte användas utan hänsyn till den individuella hunden. Hullbedömning är därför viktigt för att hålla hunden vid en optimal vikt.

,

The dog has a nutritional requirement that needs to be met through a balanced diet with various nutrients such as proteins, fats, carbohydrates, minerals, and vitamins. Proteins, fats, and carbohydrates provide energy to the dog and are important for growth and health. Energy is a critical component of the dog's nutritional needs, a regular supply is required for functioning metabolism and survival. The purpose of this literature study is to highlight the importance of conscious choice of feed for puppies and working dogs and to highlight difficulties with nutrition and energy calculation in dogs. It is important to use feed with optimal nutrition and energy adapted to the individual dog's different life stages and living situations. Puppies have varying growth rates and nutrient needs depending on the breed, with the most important nutritional parameters being energy, protein, fat, calcium, and phosphorus, which promote good growth and long-term health. For adult dogs, nutrient requirements vary depending on size and activity level. For working dogs, it is important to consider the frequency, duration, and intensity of their work, as well as environmental temperature and terrain, to meet their nutritional and energy needs. Different distributions of protein, fat, and carbohydrates in the diet can affect working dogs' performance. There are several calculation models that can be used to estimate the dog's energy needs. However, these cannot be used without consideration of the individual dog. Therefore, body condition is important to maintain the dog at an optimal weight.

Main title:Välja rätt foder till arbetande hundar
Authors:Hjälmvall, Sara
Supervisor:Lindqvist, Hanna
Examiner:Palmqvist, Hanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK008 Djur och hållbarhet (kandidat) 180,0 hp
Supervising department:(VH) > Applied Animal Science and Welfare
Keywords:Livsstadier, energibehov, näringsbehov, vinthund, slädhund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20215
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20215
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2024 07:17
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics