Home About Browse Search
Svenska


Vincze, Xenia, 2024. Utfodring av nötkreatur på slakteri : olika typer av foder och deras effekt på djurens välfärd. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Djurens välfärd är en av det viktigaste parametrarna vid djurhållning. I Sverige ska idisslare under
uppstallning på slakteri utfodras med tillräckligt mängd stråfoder. Detta om den sammanlagda tiden
för transport och uppstallning innan slakt överstiger tolv timmar. Därmed är utfodring en viktig
bidragande faktor till att bibehålla en god djurvälfärd. Målet med utfodring av nötkreatur på
slakterier är att uppfylla nötkreaturens naturliga behov och att erbjuda sysselsättning. Syftet med
arbetet var att kartlägga i dagsläget använda utfodringsstrategier samt utvärdera befintlig lagstiftning
gällande utfodring av nötkreatur på slakteri. En kvantitativ semistrukturerad intervjustudie
tillämpades. Svaren analyserades med hjälp av tematisk analys.
Resultaten från studien tyder på att majoriteten av slakterierna använder hö som fodermedel vid
utfodring av nötkreatur. De slakterier som använder sig av Uddevallasystem (endjursboxar) har svårt
att erbjuda tillräcklig mängd hö. För att kunna utnyttja befintliga Uddevallasystem och samtidigt
erbjuda tillräcklig mängd foder finns det ett behov att hitta alternativa fodermedel som exempelvis
pellets. Enligt de intervjuade foderföretagen erbjuder de ingen produkt i pelletsform, som enda
ingående fodermedel i begränsad mängd, som har bevisats kunna uppfylla nötkreaturens naturliga
behov. Vidare visar resultaten att det inte finns någon juridiskt vedertagen definition av stråfoder.
Därmed finns det utrymme till utformning av en nationell definition. Detta skulle kunna medföra i
kombination med en kontrollvägledning en mer objektiv bedömning vid myndigheternas kontroll.
Gällande uppdatering av lagstiftning finns utrymme för studier angående tidsutdräkten innan foder
ska erbjudas på slakteriet och utformning av en eventuell definition av ”tillräcklig mängd”.

Main title:Utfodring av nötkreatur på slakteri
Subtitle:olika typer av foder och deras effekt på djurens välfärd
Authors:Vincze, Xenia
Supervisor:Berg, Lotta and Strand, Theres
Examiner:Arvidsson Segerkvist, Katarina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:djurvälfärd, nötkreatur, slakteri, stress, stråfoder, utfodring, ätbeteende, övernattning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19842
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19842
Language:Swedish
Deposited On:08 Apr 2024 10:03
Metadata Last Modified:09 Apr 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics