Home About Browse Search
Svenska


Westander, Mimmi, 2024. Taurinkoncentrationer hos hundar undersökta vid tre svenska djursjukhus. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img] PDF
Full text restricted to: Library staff only
Full text under embargo, will be available 5 March 2025.

1MB

Abstract

Dilaterad kardiomyopati (DCM) är den näst vanligaste förvärvade hjärtsjukdomen som drabbar hundar. Hjärtmuskelsjukdomen resulterar i en minskad systolisk funktion och hjärtförstoring, vilket med tiden ökar risken för hjärtsvikt och för tidig död för hundar som drabbas.
Dilaterad kardiomyopati kan delas upp i en primär (idiopatisk) och en sekundär variant. Den primära varianten av sjukdomen anses vara ärftlig och är vanligt förekommande hos storvuxna hundar, som bland annat doberman pinscher, boxer, grand danois och irländsk varghund. Sekundär DCM kan orsakas av nutritionella brister, metabola sjukdomar, rytmrubbningar, toxiner och läkemedel. En specifik typ av sekundär DCM kan uppkomma på grund av låga koncentrationer av aminosyran taurin.
Taurin är en aminosyra som är rikligt förekommande i kroppen med höga koncentrationer i hjärtmuskulatur, retina, centrala nervsystemet och skelettmuskulatur. Taurinresponsiv kardiomyo-pati upptäcktes hos katter på 80-talet och studier har senare visat att även hundar kan drabbas. Taurin anses inte vara en essentiell aminosyra hos hundar generellt, men studier har visat att vissa raser och individer kan utveckla låga taurinkoncentrationer. Det behövs dock mer forskning för att utreda vilka hundar som löper en ökad risk för att utveckla taurinbrist samt för att beskriva karakteristiska kliniska fynd hos hundar som presenterar med låga taurinkoncentrationer i blodet.
Syftet med studien var att undersöka förekomsten av låga taurinkoncentrationer hos hundar som har undersökts vid hjärtmottagningen vid tre stora djursjukhus i Sverige mellan åren 2018 och 2023 samt att beskriva hundkarakteristika och ultraljudsfynd för hundar med låga koncentrationer.
Studien var retrospektiv och inkluderade 169 hundar som genomgått hjärtultraljud och provtagning för taurin på ett av tre stora djursjukhus i Sverige de 6 senaste åren. Totalt hade 57 av 169 (34 %) hundar som provtagits för taurinundersökning diagnosticerats med låga taurinkoncentrationer i blodet. Hundarna med låga taurinkoncentrationer var representerade av 24 olika raser. Av de 57 hundar som hade påvisats med låga taurinkoncentrationer presenterade 49 (86 %) hundar med en DCM-fenotyp vid ultraljudsundersökningen.
Resultaten från denna studie visade att flera raser än vad som tidigare varit känt kan utveckla låga taurinkoncentrationer och att många av hundarna med låga koncentrationer presenterade med en DCM fenotyp.

,

Dilated cardiomyopathy (DCM) is the second most common acquired heart disease that affects dogs. Dilated cardiomyopathy is a disease of the heart muscle that results in a decreased systolic function and an enlargement of the heart, which with time may lead to congestive heart failure and premature death for affected individuals.
Dilated cardiomyopathy can be divided into a primary and a secondary type. The primary type is regarded as inheritable and is most commonly seen in large breed dogs; such as Doberman Pinscher, Boxer, Grand Danois, and Irish Wolfhound.
Secondary DCM can develop due to nutritional deficit, metabolic diseases, arrythmias, toxins and drugs. One specific type of secondary DCM has been described to arise due to insufficiency of the amino acid taurine. Taurine is an amino acid that is abundantly present in the body with high con-centrations in the heart muscle, retina, skeletal muscle and in the central nervous system. Taurine-responsive DCM was first discovered in cats in the 80’s and recent studies have showed that even dogs can be afflicted. Taurine is not considered an essential amino acid among dogs in general, but studies have shown that certain breeds and individuals can develop taurine deficiency. Further studies are warranted to investigate which breeds that might have a risk of developing taurine deficiency and to describe characteristic clinical findings in dogs presenting with low blood concentrations of taurine.
The aims of this retrospective study were to examine the presence of low taurine concentrations in dogs examined and treated at the cardiology unit of three small animal hospitals in Sweden between the years 2018 and 2023, and to describe dog characteristic and ultrasound-findings in dogs with low taurine concentrations. A total of 57 (34%) out of 169 dogs that were tested had been diagnosed with low taurine concentrations. These 57 dogs were represented by 24 different breeds. A DCM-phenotype was diagnosed by an ultrasonographic examination in 49 (86%) out of 57 dogs.
These results show that more breeds than previously described can develop taurine deficiency and that many of the dogs with low taurine concentrations presented with a DCM-phenotype.

Main title:Taurinkoncentrationer hos hundar undersökta vid tre svenska djursjukhus
Authors:Westander, Mimmi
Supervisor:Ljungvall, Ingrid and Kriström, Karin
Examiner:Rönnberg, Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:dilaterad kardiomyopati, taurin, hjärtsvikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19753
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19753
Language:Swedish
Deposited On:06 Mar 2024 08:39
Metadata Last Modified:07 Mar 2024 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics