Home About Browse Search
Svenska


Liderud, Alma, 2024. Ett stort engagemang är nyckeln till det mesta : en kvalitativ intervjustudie kring strategier för att öka inflyttning i norrländska inlandskommuner. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
838kB

Abstract

Den här uppsatsen undersöker varför kommuner i Norrlands inland arbetar med inflyttning och vilka strategier som används. Undersökningen studerar även vad som fungerar bra och vilka utmaningar som finns. Studien består kvalitativa intervjuer med sex personer som arbetar på Sollefteå kommun, Talangattraktionskraft Höga Kusten, Projektet Hej Hemby och Kiruna kommun. Det framkom att samverkan, platsmarknadsföring och platsidentitet är viktiga komponenter i kommunernas arbete för att öka inflyttning. Vikten av att arbeta med inflyttning grundar sig i behovet av att öka arbetstagare och skatteunderlaget i kommunerna. Strategierna för att få fler att flytta till kommunerna handlar om att erbjuda någon typ av inflyttarservice, använda platsmarknadsföring och att samverka med olika aktörer samt att ta vara på den platsidentitet som finns i lokalsamhällena. Samverkan är den strategi som tydligast präglar kommunernas arbete även om utmaningar och dilemman uppstår. Arbetet för att öka inflyttning underlättar om kommuner och de andra aktörerna är medvetna om sina och varandras förutsättningar.

,

This study examines why municipalities in Norrlands inland work with immigration and what strategies they use. The study also examines what is working with the strategies and what challenges may exist. This study consists of qualitative interviews with six people working in Solleftea municipality, Talangattraktionskraft Hoga Kusten, the project Hej Hemby and Kiruna municipality. It was shown that cooperation, place marketing and place identity is important components in municipalities work. The importance of working with immigration is founded in the idea of higher amount of workers and to increase the tax base in the municipalities. The strategies to increase immigration was to offer some kind of service for immigrants, place marketing, cooperation with different actors and to use the place identity that exists in the local communities. Cooperation is the important component in the work of municipalities even in challenges and dilemmas. The work to increasing immigration is made easier if the municipalities and the other actors is aware of each other’s essentials.

Main title:Ett stort engagemang är nyckeln till det mesta
Subtitle:en kvalitativ intervjustudie kring strategier för att öka inflyttning i norrländska inlandskommuner
Authors:Liderud, Alma
Supervisor:Wahlström, Nora
Examiner:Rosén, Linus and Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK015 Rural Development - Societal Change, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:samverkan, platsmarknadsföring, platsidentitet, inflyttning, Norrlands inland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500793
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500793
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2024 08:46
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics