Home About Browse Search
Svenska


Aspgren Kreivi, Sanna, 2024. Effekt av sänkt råproteininnehåll i slaktkycklingfoder på produktion, välfärd och miljöpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Applied Animal Science and Welfare

[img]
Preview
PDF
672kB

Abstract

Den främsta miljöpåverkan från slaktkycklingproduktion är ammoniakutsläpp som orsakar eutrofiering och försurning av mark och vatten. Miljöpåverkan kan minskas genom att reducera råproteinhalten i foder. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur olika råproteinhalter i slaktkycklingfoder påverkar produktionen och djurvälfärden. Slaktkycklingar behöver höga koncentrationer av smältbara aminosyror för att kunna växa snabbt och uppnå rätt slaktvikt enligt produktionsmål. En av de stora utmaningarna med att minska råproteinhalten är att se till att aminosyrabehovet uppfylls, för att undvika obalans och störningar i proteinsyntesen. Basen i kycklingfoder utgörs i regel av soja tillsammans med majs eller vete som framför allt tillför energi i foder. Genom att minska råproteinhalten kan andelen soja minskas och andelen majs eller vete öka. Majsbaserade foder med reducerad råproteinhalt visade ge bättre resultat jämfört med vetebaserade foder vad gäller tillväxt, foderintag och foderomvandlingsförmåga. Det majsbaserade fodret med minskad råproteinhalt resulterade dessutom i bättre tillväxt jämfört med kycklingar som fått foder där inte råprotein reducerats. Generellt för vetebaserade foder minskade tillväxten när inte elektrolytbalans, energi-proteinförhållande och balansen mellan obundna och proteinbundna aminosyror togs i beaktning. Minskad råproteinhalt gav flera djurvälfärdsfördelar bland annat genom förbättrad fothälsa och minskad förekomst av Clostridium perfringens som orsakar den vanligt förekommande sjukdomen nekrotiserande enterit som kan medföra stora ekonomiska förluster.

,

Ammonia emissions account for the main environmental impact from broiler production, the ammonia emissions cause eutrophication and acidfication. The environmental impact can be reduced by reducing the crude protein levels in feeds. The aim of this literature study was to investigate how different levels of crude protein in broiler feeds affect the production and the animal welfare. Broilers need high concentrations of digestible amino acids in order to grow rapidly and achieve the goal of the production. The need of high concentrations of digestible amino acids is one of the major challenges to successfully reduce crude protein levels in order not to risk that the amino acid requirement is not being fulfilled or that amino acids levels being imbalanced, that disrupts protein synthesis. Chicken feed normally contains soybean along with maize or wheat, which primarily provide energy in feed. By reducing the crude protein content, the proportion of soybean can be reduced and instead increase the proportion of maize or wheat. Maize-based compared to wheat-based feeds with reduced crude protein content resulted in better growth, feed intake and feed conversation ratio. The maize-based feed with reduced crude protein content also resulted in increased growth performance compared to the feed that was not reduced in crude protein. In general, for wheat-based diets, growth decreased when electrolyte balance, energy-protein ratio and the balance between unbound and protein-bound amino acids was not considered. Reduced crude protein content provided several animal welfare benefits, including improved foot health and reduced occurrence of Clostridium perfringens, which causes the common disease necrotizing enteritis that can lead to significant economic losses.

Main title:Effekt av sänkt råproteininnehåll i slaktkycklingfoder på produktion, välfärd och miljöpåverkan
Authors:Aspgren Kreivi, Sanna
Supervisor:Ivarsson, Emma
Examiner:Wall, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK008 Djur och hållbarhet (kandidat) 180,0 hp
Supervising department:(VH) > Applied Animal Science and Welfare
Keywords:aminosyror, utsläpp, ammoniak, kväve, foderstat, djurvälfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20042
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20042
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2024 06:42
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics