Home About Browse Search
Svenska


Hällgren, Emma and Pocrnja, Iva, 2024. Pollen i den urbana staden : pollensäsongens utveckling på två platser i Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Pollen är en av de vanligaste allergiformerna i Sverige och utgör en betydande hälsorisk, som sänker levnadsstandarden för de drabbade. Ökningen av allergier är ett resultat av urbaniseringen, klimatförändringar samt de luftföroreningarna som förekommer i dagsläget. Klimatförändringarna som är ett resultat av mänsklig påverkan, har en verkan på hur växtsäsongen och därmed pollenallergier utvecklas globalt. Därför fokuserar denna studie på två platser i Malmö för att undersöka konsekvenserna av vad en förlängd växtsäsong skulle innebära för Malmöborna och deras pollenproducerande träd. Efter att ha utfört en litteratur- och fallstudie samt undersökt skillnaderna i pollenhalter i atmosfären mellan åren 1977–1987 och 2013–2023, har vi observerat en förlängning av växtsäsongen och en ökning av trädarternas pollenhalt. För att bedöma hur pollenproduktionen från lövträd kommer att påverkas behövs en översyn av den gröna infrastrukturen i Sverige. Det finns flera perspektiv som kommer behöva beaktas såsom planlösningar, hälsa och ekologi. Vi rekommenderar starkt att man undviker att plantera träd som producerar vindpollen vid bostadsgårdar, skolgårdar eller i närheten av sjukhus för att minska risken att utsättas för höga pollenhalter. Genom att minska koncentrationen av höga pollenhalter kan fler miljöer skapas som är mindre allergena och därav anpassade för ett större antal människor.

,

Pollen is one of the most common forms of allergy in Sweden and poses a health risk, which lowers the standard of living for those affected. The increase in allergies is a result of urbanisation, climate change and the air pollution that occurs today. Climate change is a result of human influence, has an effect on how the growth season and thus pollen allergies develop globally. Therefore, this study focuses on two locations in Malmö to investigate the consequences of what an extended growth season would mean for Malmö residents and their pollen-producing trees. After conducting literature and site studies and investigating the differences in pollen levels in the atmosphere between the years 1977–1987 and 2013–2023, we have observed an extension in the growth season and an increase in the tree species' pollen density. In order to assess how the pollen production from deciduous trees will be affected, a review of the green infrastructure in Sweden is needed. There are several perspectives that will need to be taken into account such as residential areas, health and ecology. We strongly recommend avoiding planting trees that produce airborne pollen in residential yards, school yards or near the hospital to reduce the risk of exposure to high pollen levels. By reducing the concentration of high pollen levels, more environments can be created that are less allergenic and therefore suitable for a larger number of people.

Main title:Pollen i den urbana staden
Subtitle:pollensäsongens utveckling på två platser i Malmö
Authors:Hällgren, Emma and Pocrnja, Iva
Supervisor:Holmgren, Karin
Examiner:Engström, Amalia and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:trädpollen, klimatförändringar, förlängd växtsäsong, pollenallergi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500712
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500712
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2024 08:33
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics