Home About Browse Search
Svenska


Nordin, Elvira, 2024. Förekomst av bandmask hos föl i Mälardalen : en jämförelse mellan koprologisk och serologisk diagnostik. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Anoplocephala perfoliata är den vanligaste bandmasken som hästar infekteras av och infektion med cirka 20 bandmaskar eller fler kan orsaka kolik. Förekomsten av bandmask hos vuxna hästar har studerats i många länder och prevalensen har varierat, i Sverige har undersökningar visat prevalenser mellan 3–65 % vilket bland annat är beroende av analysmetoden. Hos föl är förekomsten av band-mask inte utforskad i någon större utsträckning, och avmaskningsrekommendationerna som gäller i nuläget är att föl bör avmaskas mot bandmask om parasiten förekommer på betena. Denna studie undersöker förekomsten av bandmask hos föl som är runt sex månader gamla samt jämför de diagnostiska metoderna kvalitativ flotation och salivbaserad enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Hästar från fem olika gårdar i Mälardalsregionen provtogs under hösten 2023, totalt 45 föl och 33 ston där de flesta ston var mödrar till fölen. Från fölen samlades både träck- och salivprover in och från stona enbart salivprover för att avgöra om bandmask överhuvudtaget förekommer på gårdarna. Träckproverna analyserades med kvalitativ flotation på Sveriges lantbruksuniversitets parasit-laboratorium medan salivproverna analyserades med ELISA av Austin Davis Biologics Ltd i Storbritannien.
Vid analys av träckproverna påvisades inga bandmaskägg från något föl medan salivbaserad ELISA påträffade antikroppar mot bandmask hos 53 % (24 av 45) av fölen. Hos stona hittades antikroppar hos 94 % (31 av 33). En signifikant korrelation mellan tidpunkt för provtagning och antikropps-nivåer hos fölen påvisades också. Utifrån resultatet bör de nuvarande avmaskningsrekommenda-tionerna avseende bandmask behållas eftersom fölen sannolikt är infekterade om betena är konta-minerade med parasiten. Vidare forskning bör genomföra en studie i större omfattning med vidare geografisk distribution av gårdar och fler provtagna föl för att undersöka prevalensen av bandmask hos föl i Sverige.

,

The most common tapeworm in horses is called Anoplocephala perfoliata. Infection may cause colic in horses, the likelihood of colic increases with the number of worms the horse is infected with. The prevalence of tapeworm in adult horses has been examined in multiple countries and varies between 3-65% in Sweden depending on the study. The presence of tapeworm in foals have not been studied in any wider extent in Sweden. The current recommendations regarding tapeworm treatment of foals are to treat foals if they are kept on contaminated pastures. This study investigates the presence of A. perfoliata in foals at the age of six months and compares the diagnostic methods modified Wisconsin flotation method and saliva-based enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Samples were collected from five different farms in the area around lake Mälaren in Sweden during autumn 2023. In total 45 foals and 33 mares were tested where most of the mares were mothers of the foals. Fecal and saliva samples were collected from the foals while only saliva samples were collected from the mares. The fecal samples were analyzed using modified Wisconsin flotation at a parasite laboratory at Swedish university of agricultural sciences and the saliva samples were analyzed using ELISA by Austin Davis Biologics Ltd (Northamptonshire, UK).
No tapeworm eggs were found in the fecal samples from the foals while the saliva-based ELISA found antibodies against tapeworm in 53% (24 of 45) of the foals. Antibodies were identified in saliva from 94% (31 of 33) of the mares. There was a significant correlation between the date of sampling and presence of antibodies against tapeworm in the foals’ saliva. The present recommenda-tions regarding treatment of foals should be kept in place considering the foals are presumed to be infected if the pastures are contaminated according to the results. Further research could perform a similar study with a larger sampling group and select farms with a wider geographical distribution to receive a more representative result for all of Sweden.

Main title:Förekomst av bandmask hos föl i Mälardalen
Subtitle:en jämförelse mellan koprologisk och serologisk diagnostik
Authors:Nordin, Elvira
Supervisor:Martin, Frida and Tyden, Eva
Examiner:Halvarsson, Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Anoplocephala, Cestoder, Prevalens, Häst, Ekvin, ELISA, Flotation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19779
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19779
Language:Swedish
Deposited On:15 Mar 2024 07:33
Metadata Last Modified:16 Mar 2024 02:01

Repository Staff Only: item control page