Home About Browse Search
Svenska


Rosell, Saga, 2024. Blågrön infrastruktur i Barkarbystaden : en fallstudie av dagvattenhantering på Karlslundsvägen och i Kyrkparken. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Problematiken med kraftiga skyfall och översvämningar har ökat i takt med klimatförändringarna. Med detta följer problem med skadad infrastruktur och störningar i form av att delar av samhället blir otillgängligt till följd av översvämmade vägar. Därav ökar samhällets behov av att utforma städer och stadsdelar som klarar av att hantera dessa stora flöden utan att det påverkar samhällsviktiga funktioner, bland annat genom olika typer av dagvattenhantering. Med syftet att undersöka hur en nybyggd stadsdel utformat sin dagvattenhantering och hur den skiljer sig från kommunens nya krav och riktlinjer har en fallstudie av en gata och park utförts i Järfälla kommun. Genom att besöka platsen för att identifiera vilka dagvattenlösningar som finns där idag och väga deras funktion och dimensionering mot den detaljplan som gäller för området och sedan mot kommunens nya styrdokument har studien landat i varierande resultat. Baserat på den dagvattenhantering som finns idag saknar den undersökta gatan ett effektivt skydd mot skyfall och översvämningar till skillnad från parken som är utrustad med flera olika dagvattenlösningar. Ingen av platserna uppfyller helt kommunens nya krav vilket indikerar att dagvattenhanteringen bör utvecklas för att kunna möta den skyfallsproblematik som kommer framöver. Det finns stor utvecklingspotential inom området och att regelbundet undersöka och utveckla de lösningar som används för dagvattenhantering idag kan bidra till att bilda mer hållbara städer.

,

The issue of downpour and flooding has increased with climate change. With this follows the issue of damaged infrastructure and disruption of parts of the community being inaccessible due to flooded roads. Therefor society’s need to design cities and districts resistant to these high flows without effecting socially important functions increases, including through different types of storm water management. With the purpose of researching the design of storm water management in a newly built district and how it differs from a municipality’s new requirement a case study of a street and a park has been performed in Järfälla municipality. By visiting the site to identify which storm water solutions are there today and compare their function and dimensions to the current Zoning Scheme to then compare against the municipality’s new governing documents the study has concluded varying results. Based on the current storm water management the researched street is missing effective protection against flooding unlike the park which is equipped with multiple storm water solutions. None of the sites fully meets the municipality’s new requirements which indicates that storm water management needs to be developed to meet the coming issue of down pour. There is significant potential in storm water management and regular researching and development of the current solutions might contribute to more sustainable cities.

Main title:Blågrön infrastruktur i Barkarbystaden
Subtitle:en fallstudie av dagvattenhantering på Karlslundsvägen och i Kyrkparken
Authors:Rosell, Saga
Supervisor:Valentini, Daniel
Examiner:Engström, Amalia and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Dagvatten, LOD, skyfallshantering, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500717
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500717
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2024 12:25
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics