Home About Browse Search
Svenska


Jeppsson Brundin, Carl, 2024. Optimering av näringsinnehåll i mikrogrönsaker : teknologiska framsteg inom vertikal odling och växtfabriker. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
736kB

Abstract

I en värld med en växande befolkning och med klimatförändringar står lantbruket inför
utmaningen att säkerställa hållbar matförsörjning och hantera folkhälsoproblem kopplade till
näringsbrister. Funktionella livsmedel, som mikrogrönsaker, erbjuder en innovativ lösning genom
sitt höga näringsinnehåll och potential att förebygga sjukdomar. Växtfabriker med
klimatkontrollerade miljöer möjliggör året-runt-odling och optimerar produktionen av
näringsämnen och bioaktiva föreningar, samtidigt som de minskar land- och vattenanvändning
jämfört med traditionellt jordbruk. Studier visar att ljusspektrum, ljusintensitet, fotoperiod och
näringslösningar kan påverka näringsinnehållet i mikrogrönsaker. Specifikt kan blått- och UV-ljus,
liksom användningen av biostimulanter, förbättra tillväxt, näringsinnehåll och öka fenolnivåerna.
Trots lovande resultat varierar effekterna beroende på växtart och odlingsförhållanden. Framtida
forskning bör fokusera på anpassningar för olika växtarter och odlingsförhållanden för att säkerställa
hållbar och näringsrik matproduktion.

,

In a world with a growing population and climate change, agriculture faces the challenge of
ensuring a sustainable food supply while addressing public health issues related to nutrient
deficiencies. Functional foods, such as microgreens, offer an innovative solution due to their high
nutrient content and potential for disease prevention. Plant factories with climate-controlled
environments enable year-round cultivation and optimize the production of nutrients and bioactive
compounds, while reducing land and water use compared to traditional farming. Studies show that
light spectrum, light intensity, photoperiod, and nutrient solutions can affect the nutrient content of
microgreens. Specifically, blue and UV light, as well as the use of biostimulants, can improve
growth, nutrient profiles, and increase phenol levels. Despite promising results, effects vary
depending on plant species and growing conditions. Future research should focus on adaptations for
different plant species and growing conditions to ensure sustainable and nutritious food production.

Main title:Optimering av näringsinnehåll i mikrogrönsaker
Subtitle:teknologiska framsteg inom vertikal odling och växtfabriker
Authors:Jeppsson Brundin, Carl
Supervisor:Rosberg, Anna Karin
Examiner:Bergstrand, Karl-Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:biostimulanter, funktionella livsmedel, karotenoider, mikrogrönsaker, polyfenoler, vertikal odling, växtfabriker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20108
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20108
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2024 05:35
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics