Home About Browse Search
Svenska


Näslund, Richard and Johannesson, Karl, 2024. Smart specialisering för regional tillväxt : skoglig bioekonomi i Värmland. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Globalisation increasingly characterises our society, driven by technological advancements and enhanced international collaboration. This development has led to both opportunities and challenges for regions striving to remain competitive and grow.

The purpose of the study is to identify the influence of the integration of the smart specialization strategy in Värmland, with a focus on forest bioeconomy. This impact will be identified from the perspective of the participating stakeholders. The stakeholders are divided into the following groups: industry, public sector, and academia.

The research method used was qualitative, semi-structured interviews for primary data collection. Interviews were conducted with representatives from the corporate sector, the public sector, and academia, providing insights into the values, challenges, and future development paths regarding smart specialisation strategy.

The study demonstrates that smart specialisation has had a positive impact on regional development in Värmland by fostering innovation and collaboration among various stakeholders. This has resulted in the creation of new jobs, increased competitiveness, and a strengthened innovation environment. However, the strategy has also identified several challenges, such as the need to balance short-term and long-term goals, as well as regional and international goals, secure long-term funding, and adapt to rapid technological changes.

Hopefully, this study can inspire further research and generate discussion about the importance of regional innovation strategies to meet future demands of sustainable development.

Globaliseringen präglar vårt samhälle i allt högre grad, med teknologiska framsteg och ökad internationell samverkan som bidragande faktorer. Denna utveckling har lett till både möjligheter och utmaningar för regioner som strävar efter att förbli konkurrenskraftiga och att även växa.

Syftet med studien är att identifiera påverkan av integrationen av strategin smart specialisering i Värmland, med fokus på skoglig bioekonomi. Denna påverkan kommer att identifieras utifrån de deltagande aktörernas perspektiv. Aktörerna är uppdelade i följande grupper: näringsliv, offentlig sektor och akademi.

Forskningsmetoden som användes var kvalitativa, semistrukturerade intervjuer för primär datainsamling på fallstudien bioekonomi i Värmland. Intervjuerna genomfördes med representanter från näringslivet, offentlig sektor och akademin, vilket gav en insikt i de värden, utmaningar och framtida utvecklingsvägar som smart specialisering medfört.

Studien visar att smart specialisering har haft en positiv påverkan på den regionala utvecklingen i Värmland genom att främja innovation och samarbete mellan olika aktörer. Det har lett till skapandet av nya jobb, ökad konkurrenskraft och en stärkt innovationsmiljö. Samtidigt har strategin identifierat flera utmaningar, såsom behovet av att balansera kortsiktiga och långsiktiga samt regionala och internationella mål, säkra långsiktig finansiering och samtidigt anpassa sig till snabba teknologiska förändringar.

Förhoppningen är att studien kan inspirera till vidare forskning och väcka diskussion om vikten av regionala innovationsstrategier för att möta framtidens krav på en hållbar utveckling.

Main title:Smart specialisering för regional tillväxt
Subtitle:skoglig bioekonomi i Värmland
Authors:Näslund, Richard and Johannesson, Karl
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:54
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:bioeconomy, cluster network, innovation environment, innovation system, smart specialstation, triple helix, Värmland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20211
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20211
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2024 07:54
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics