Home About Browse Search
Svenska


Bergstrand, Andreas, 2024. Lövinblandning i röjda bestånd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige pågår en debatt om biologisk mångfald och hållbarhet inom skogsbruket. Den ena parten menar att det är hållbart då man följer skogsvårdslagen (SVL) samt certifieringar (FSC och PEFC), medan den andra menar att mer kan göras. FSC (Forest stewardship council) har i sin senaste revidering (FSC 2020) skrivit om regel 6.6.6, där lövandel i barrskog behandlas. Detta innebär att där förutsättningar för skötsel av löv finns, skall minst 10 procent av stammarna vara löv.

I denna undersökning har lövandel i slutröjda bestånd på Sveaskog inventerats och träd har räknats och kategoriserats efter trädslag för att senare räkna på lövandelen. Medelvärdet av de 30 besökta bestånden föll ut på 16 procent lövinbladning. Ett signifikanstest på data som samlats in med ett enkelsidigt test med ett utfall på 95 procent (p <0,05) att lövandelen i Sveaskogs bestånd i Västmanland har mer än 10 procent löv. Beräkning kring hur lövandelen i röjda bestånd påverkar kommande gallringar har även gjorts. De bestånd med lägre än 10 procent kan skötas med två gallringar, den första med en gallringstyrka på 35 procent där allt löv lämnas. Den andra gallring 30 procent, där även där allt löv lämnas, så kommer lövandelen på tio av de 14 bestånden komma upp till 10 procent eller mer.

Data från Riksskogstaxeringen har bearbetats och undersökts för att undersöka hur lövandelen har utvecklats över tid. Det visade sig att lövinblandningen har ökat med ca 10 procent sedan 1985–2008 till 51 procent. Det mest talande var att stamantal i totalen ökad markant från 3500 till 6000 stam/hektar.

,

There is an ongoing debate in Sweden about biodiversity and sustainability in forestry. One party argues that it is sustainable when following the Forestry Act (SVL) and certifications (FSC and PEFC), while the other believes that more can be done. In its latest revision (FSC 2020), the FSC (Forest Stewardship Council) has rewritten rule 6.6.6, which deals with the proportion of deciduous trees in coniferous forests. This means that if the conditions for management of deciduous trees exist, at least 10 percent of the trees must be deciduous.

In this study the proportion of deciduous trees in finally cleaned stands on company land has been inventoried. The average value of the 30 visited stands fell out at 16 percent deciduous trees. Focusing on the deciduous trees a significance test on data collected regarding the proportion of deciduous trees with a one-sided test has been conducted. With an outcome of 95 percent (p < 0.05) that the proportion of the amount of deciduous trees in Sveaskogs forests in Västmanland has more than 10 percent deciduous proportion. A calculation of how the proportion of leaves in cleared stands affects future thinnings has also been done. The calculation shows that the stands with less than 10 percent with two thinnings, the first with a thinning grade of 35 percent and a second thinning of 30 percent where all leaves are left, the proportion of leaves in 10 of the 14 stands will reach 10 percent or more.

Data from Riksskogstaxeringen has been processed and examined to gain more knowledge about leaf debt in Sveaskog owned forests in Västmanland after the rationalization of the 1960s. The proportion of deciduous trees has increased by about 10 percent since 1985-2008 to 51 percent. The number of stems in the total increased significantly from 3500 to 6000 stems/hectare. However, it is still unclear whether there is a leaf debt since facts and data before the1800s are less reliable.

Main title:Lövinblandning i röjda bestånd
Authors:Bergstrand, Andreas
Supervisor:Abrahamsson, Tommy
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2024:05
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:FSC, skogsskötsel, Lövinslag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19919
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19919
Language:Swedish
Deposited On:24 Apr 2024 07:51
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics