Home About Browse Search
Svenska


Orrenius, Ebba, 2024. Alternativa grovfoder till hästar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Applied Animal Science and Welfare

[img]
Preview
PDF
582kB

Abstract

Den här litteraturstudien beskriver olika alternativ till vallfoder för hästar och undersöker vilka fodermedel som är relevanta att studera vidare på som grovfoderalternativ. Studien bedömer fodermedlens användbarhet baserat på hästens digestionssystem och näringsbehov, samt deras klimatpåverkan och motståndskraft mot miljöförändringar.
Hästar är grovtarmsjäsare och behöver grovfoder, inte kraftfoder, för att undvika hälsoproblem. Studerade fodermedel inkluderar vass, rörflen, betfiber, helsäd, teffgräs och behandlad stråsädeshalm. Vass och rörflen är fördelaktiga ur ett klimatperspektiv men har varierande smaklighet och smältbarhet. Betfiber, en biprodukt från sockerbetor, är lite studerad som fiberkälla men mer vanligt som kraftfoder. Helsädens näringsinnehåll varierar beroende på skördetidpunkt och spannmålsslag. Teffgräs är värmetålig och resistent mot sjukdomar. Ammoniak- och lutbehandling av stråsädeshalm kan öka dess fodervärde.
Slutsatsen är att det finns potentiella alternativa grovfoder för hästar men ytterligare forskning behövs för att förbättra produktion och användning.

,

This literature review describes various alternatives to traditional forage for horses and investigates which feedstuffs are relevant for further study. The study assesses the usefulness of these feedstuffs based on the horse’s digestive system and nutritional needs, as well as their climate impact and resilience to environmental changes.
Horses are hindgut fermenters and need forage, not concentrate feed, to avoid health problems. The alternative forages studied include common reed, reed canary grass, beet pulp, whole-crop grains, teff grass and treated straw. Common reed and reed canary grass are advantageous from a climate perspective but vary in palatability and digestibility. Beet pulp, a by-product of sugar beet processing, is less studied as a forage replacement but more common as concentrate feed. The nutritional content of whole crops varies depending on the harvest timing and type of crop. Teff grass is heat-tolerant and disease-resistant. Treatment of straw can increase its feed value.
The conclusion is that there are potential alternative forages for horses but further research is needed to improve production and usage.

Main title:Alternativa grovfoder till hästar
Authors:Orrenius, Ebba
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Eriksson, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK008 Djur och hållbarhet (kandidat) 180,0 hp
Supervising department:(VH) > Applied Animal Science and Welfare
Keywords:Fodergrödor, helsäd, häst, klimatförändringar, teffgräs, vass
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20062
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20062
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2024 10:34
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics