Home About Browse Search
Svenska


Djossou, Malcom and Rückert, Elliot, 2024. Gaturummet i fokus: Superilles : en analys av den fysiska miljöns påverkan på sociala värden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Barcelonas Superblock-modell är en innovativ strategi för stads- och transportplanering, som syftar till att återvinna offentligt utrymme för mänsklig aktivitet. Modellen omvärderar stadens traditionella hierarki av bil-, cykel- och människan till förmån för människans behov. Målet är att minska motoriserad transport, främja hållbar mobilitet, skapa grönområden för att mildra klimatpåverkan och öka sociala värden i staden. Varje Superblock omfattar en grupp av 3x3 stadsblock med gemensamma inre ytor. Två planeringsstrategier används för implementering: tactical urbanism och structural urbanism. Den förstnämnda innebär effektiva och lågkostnadsåtgärder, medan den sistnämnda fokuserar på långsiktiga och permanenta förändringar. Implementeringen har visat sig leda till flera kvalitativa utrymmen och minskad biltrafik, vilket denna uppsats kommer att presentera för att identifiera hur lösningar i den fysiska miljön främjar sociala värden. Superblock-modellen kan vara ett lovande svar på stadsplaneringens utmaningar i många städer över hela världen. Detta arbete kommer att undersöka hur Superblock-modellen påverkar Barcelonas fysiska miljö och främjar sociala värden, och slutsatserna kommer att peka på fördelarna med en kombination av tactical- och structural urbanism för att skapa en urban miljö med fokus på invånarnas välbefinnande och livskvalitet.

,

Barcelona's Superblock model is an innovative strategy for urban and transportation planning, aimed at reclaiming public space for human activity. The model reconsiders the city's traditional hierarchy of car, bicycle, and pedestrian spaces in favor of human needs. The goal is to reduce motorized transport, promote sustainable mobility, create green areas to mitigate climate impact, and enhance social values in the city. Each Superblock consists of a group of 3x3 city blocks with shared inner spaces. Two planning strategies are used for implementation: tactical urbanism and structural urbanism. The former involves efficient and low-cost measures, while the last-mentioned focuses on long-term and permanent changes. Implementation has been shown to result in several qualitative spaces and reduced car traffic, which this paper will present to identify how solutions in the physical environment promote social values. The Superblock model may be a promising response to the challenges of urban planning in many cities worldwide. This work will examine how the Superblock model affects Barcelona's physical environment and promotes social values, and the conclusions will point to the benefits of a combination of tactical and structural urbanism to create an urban environment focused on residents’ well-being and quality of life.

Main title:Gaturummet i fokus: Superilles
Subtitle:en analys av den fysiska miljöns påverkan på sociala värden
Authors:Djossou, Malcom and Rückert, Elliot
Supervisor:Engström, Amalia
Examiner:Qviström, Mattias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Superblock, Superilles, superblock-modellen, fysisk miljö, tactical urbanism, sociala värden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500728
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500728
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2024 08:08
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics