Home About Browse Search
Svenska


De Laval, Josefine and Hambrick, Sara, 2024. Djurhälsopersonalens användning och implementering av Fear Free-metoder på reaktiva katter och hundar på vård- och akutavdelning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Applied Animal Science and Welfare

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Hur personalen hanterar stressade, rädda och reaktiva djur på klinik är en viktig del i att skapa en hållbar djurvälfärd och säkra arbetsförhållanden. Under de senaste åren har det dykt upp olika typer av certifieringar och medlemskap som djurhälsopersonal och kliniker kan betala för att ta del av, och på så sätt visa upp att de använder sig av stressfri hantering. Fear Free är ett av de mest kända och omtalade företagen som erbjuder certifiering som individer och företag kan erhålla genom att betala en årsavgift och genom att genomföra ett quiz. De allra flesta som arbetar med veterinärmedicin eller djuromvårdnad har hört talas om Fear Free, även fast de eventuellt inte innehar en certifiering själv. Denna enkätstudie syftar till att undersöka om och hur väl Fear Free används på akut- och vårdavdelningen på djursjukhus i Sverige, och om det finns en skillnad på synen och användningen av Fear Free på de olika avdelningarna. På en akutavdelning är det sällan personalen hinner förbereda sig på vilken typ av patienter som kommer in, och det är överlag ett högre tryck och en mer stressfylld miljö. På en vårdavdelning är patienterna kvar en längre tid och personalen kan till viss del skapa en plan för hur olika patienter ska hanteras, och det är även enklare att skapa en lugnare och mer stabil omgivning. Enkäten skickades ut till 36 stycken djursjukhus och kliniker i Sverige som enligt deras egen beskrivning hade både en akut- och en vårdavdelning, och det specificerades även i utskick samt i enkätens beskrivning att den riktade sig till djurhälsopersonal eller djurvårdare nivå 2 och djurvårdare nivå 3 som arbetar eller har arbetat på vård- eller akutavdelning eller bägge två. Totalt svarade 158 stycken på enkäten, varav 120 stycken fullföljde hela enkäten och räknades med i resultatet. Den generella uppfattningen var att Fear Free är något som är positivt och som ska eftersträvas, men att det oftast inte hanns med på grund av brist på tid eller på grund av en stressfull miljö. Majoriteten av de som svarade på enkäten menade att de använde sig av Fear Free-metoder, men >87% svarade att de ej hade någon certifiering. Den låga certifieringsgraden skulle kunna vara en anledning till att många av respondenterna föredrog metoder som de inte trodde tillhörde Fear Freemetodiken, men som i själva verket är metoder som Fear Free förespråkar. Detta indikerar att synen på Fear Free och dess metoder skiljer sig från vad Fear Free faktiskt är.

,

How animal health care professionals handle stressed, reactive, and fearful animals in a clinical setting is an important part in creating a sustainable animal welfare and a safe working environment. During the past couple of years several different types of certifications and memberships for animal healthcare professionals and animal clinics have surfaced, which they can partake in for a fee to be able to display their knowledge of Fear Free methods. Fear Free is one of the most famous and talked about brands that offers these types of certifications that can be gained through a yearly membership fee and by completing a quiz. Most health care workers have at least heard of Fear Free before, even if they might not have a certification themselves. This survey study aims to investigate if and how Fear Free methods are implemented in the emergency and inpatient wards, and if there is a difference in how these methods are viewed in these departments. In the emergency department the staff rarely has any time to prepare for what type of and when a patient comes in, and it is typically more stressful and the pressure is higher than a lot of other departments. At the in-patient care unit the patients typically stay for longer periods and the staff can to an extent create a plan for how specific individual patients should be handled. It is also easier to create a calmer and more stable environment. The survey was sent out to 36 animal hospitals and clinics in Sweden that according to their own description had both an emergency department and an in-patient care department. It was also specified in the description of both the email and in the survey that it was aimed at animal healthcare professionals as veterinarians, veterinary nurses as well as animal caretakers level 2 and level 3 that works or have worked in the in-patient care unit or the emergency unit or both. The general perception was that Fear Free is something positive and that should be pursued, but it was often not a manageable method due to lack of time or due to a stressful environment. The majority of the respondents of the survey said they often tried to use Fear Free methods but the majority of those responders did not have a Fear Free certification. This could be an indication as to why a lot of the respondents stated that some of the methods they preferred were in fact Fear Free methods, but the respondents did not think it was. This indicates that there is a gap in what is commonly known as a Fear Free method and what actually is.

Main title:Djurhälsopersonalens användning och implementering av Fear Free-metoder på reaktiva katter och hundar på vård- och akutavdelning
Authors:De Laval, Josefine and Hambrick, Sara
Supervisor:Andersson, Maria and Lundberg, Anna
Examiner:Rehn, Therese
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Applied Animal Science and Welfare
Keywords:aggressivitet, akut, djurhälsopersonal, djursjukskötare, djursjukskötarstudent, enkätstudie, Fear Free, hund, husdjur, katt, reaktiv, rädsla, stress, stressfri, veterinärmedicin, ängslan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20153
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20153
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 10:45
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics