Home About Browse Search
Svenska


Nordberg, Björn and Nord, Nils, 2024. Effekter av arginintillförsel vid plantering av Pinus sylvestris efter två tillväxtsäsonger.. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sverige har det därför i plantskolor varit vanligt att tillföra kväve i någon form, vanligtvis via gödselgivor av oorganiskt kväve såsom ammoniumnitrat. På senare år har det tillkommit en alternativ produkt, en biostimulant baserad på aminosyran arginin som har vissa fördelar jämfört med konventionella gödselmedel såsom minskad risk för utlakning vid användning i plantskola och i fält.

Syftet med denna studie var att undersöka eventuella tillväxteffekter vid tillförsel av arginin i samband med plantering av Pinus sylvestris. Undersökningen gjordes efter två tillväxtsäsonger. Försökslokalen är belägen strax norr om Falun och består av två block, det ena på fuktig mark, det andra på frisk marktyp. Den argininbaserade biostimulanten som undersökts i studien kallas arGrow® Granulat och är avsett att ge effekt under flera tillväxtsäsonger och således avsett att utsöndras långsamt.

Studiens resultat tyder på att tillförsel av arGrow® Granulat har medfört en signifikant bättre utveckling av höjd på behandlade plantor jämfört med obehandlade kontrollplantor. Resultatet avseende plantornas diameter var dock endast signifikant på blocket med fuktig marktyp. Plantorna från blocket på fuktig mark uppvisade generellt en tydligare positiv tillväxteffekt av behandlingen jämfört med plantor på blocket beläget på frisk marktyp. Behandlingen har även medfört att andelen plantor som uppnått en diameter på över 10 mm var ca 4 procentenheter större än för kontrollplantorna, vilket är värdefullt för plantornas överlevnad vid angrepp av snytbagge.

Inga statistiska skillnader avseende mortalitet, vitalitet eller rotsystemens utveckling kunde konstateras. Varken vid en okulär bedömning av plantornas rotsystem eller vid beräkningen av rot/skott-kvoten kunde något mönster urskiljas som tyder på att de behandlade plantornas rotsystem skulle vara mer utvecklade än kontrollplantornas. Plantorna tycks således ha koncentrerat tillväxten till sin gröndel, snarare än att utveckla rotsystemen eftersom rot/skott-kvoten inte skiljde sig signifikant åt mellan behandlade och obehandlade plantor. På försöksblocket anlagt på frisk mark hade behandlingen dock en viss effekt på såväl rotsystem som gröndel.

I framtida studier skulle det kunna vara intressant att klargöra sambandet mellan marktyp och behandlingseffekt vid tillförsel av arginin. Det skulle även vara intressant att undersöka vid vilken bonitet som effekten av arGrow® har störst påverkan och således inom vilket bonitetsspann som preparatet lämpar sig bäst.

,

The availability of nitrogen often limits tree growth in boreal forests. During seedling cultivation in forest nurseries, an inorganic nitrogen source such as ammonium nitrate is usually utilized. New alternatives to this practice have in recent years gained attention such as the amino acid arginine, which has advantages such as less leakage.

The aim of this study was to evaluate possible growth effects of a small addition of arginine during planting of Scots pine (Pinus sylvestris L.) after two growing seasons. The field trial is located north of Falun and consists of two different blocks. The arginine-based product evaluated in this study is called arGrow® Granulate and is intended to yield positive long-term effects partly due to its slow-release properties.

The study concluded that the addition of arGrow® resulted in statistically significant increases in height growth, in comparison to non-treated control seedlings. The results regarding diameter where only significant on the block with a more wet soil type. Furthermore, the seedlings in the block with a moister soil type exhibited greater effects of the treatment, compared to the other block. Furthermore, 4 percent points more of the arGrow® treated seedlings reached a diameter larger than 10 mm, compared to the control seedlings. The greater diameter helps the seedlings to survive in case of bark beetle attacks.

No conclusions could be drawn regarding possible differences in the mortality, vitality and development of root systems among the treated seedlings. There were no effects on the root/shoot-ratio and no visible differences in the root systems between the treated and the control seedlings.
A subject for further studies could be to investigate the connection between soil type and the arginine treatment effects on seedlings growth. Furthermore, it would be interesting to investigate at which site index the effects of arGrow® are more expressed.

Main title:Effekter av arginintillförsel vid plantering av Pinus sylvestris efter två tillväxtsäsonger.
Authors:Nordberg, Björn and Nord, Nils
Supervisor:Wallin, Elisabeth and Lindström, Anders
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2024:04
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:tall, arGrow, biostimulant
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19970
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19970
Language:Swedish
Deposited On:20 May 2024 11:13
Metadata Last Modified:21 May 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics