Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Frida, 2024. Benhälsa hos suggor : mätmetoder och samband med smågrisdödlighet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)

[img]
Preview
PDF
892kB

Abstract

Benhälsoproblem är en av de vanligaste utslagsorsakerna hos suggor och påverkar både suggans välfärd och besättningens produktivitet. För att minska konsekvenserna av hälta är det avgörande med tidig upptäckt, vilket kan åstadkommas genom effektiva mätmetoder. Denna litteraturstudie syftar till att beskriva och jämföra aktuella metoder för att mäta benhälsa hos suggor med avseende på tillförlitlighet och tillämpbarhet i praktiken, samt att undersöka sambandet mellan suggans benhälsa och smågrisdödlighet. Visuell observation är en vanligt förekommande metod som är både kostnadseffektiv och enkel. Metoden har dock flera nackdelar då den är subjektiv och det kan finnas en stor variation mellan observatörer. Objektiva metoder som kinematik, kinetik och accelerometri har därför undersökts som möjliga alternativ. Kinematik och kinetik kan ge detaljerad information och identifiera små avvikelser i rörelsemönster, men är i nuläget komplicerade och svåra att implementera på besättningsnivå. Accelerometri kan upptäcka avvikelser i aktivitetsnivå och beteendeförändringar vilket kan indikera hälta. Accelerometern har varierande förmåga att upptäcka positioner och rörelser men kan med ytterligare utveckling och validering bli en användbar metod på besättningsnivå. En konsekvens av dålig benhälsa hos suggor är dess inverkan på smågrisdödlighet. Halta suggor visar i högre grad okontrollerat liggbeteende och har svårare att röra på sig vilket ökar risken för klämning av smågrisar. Dessutom kan minskad mjölkproduktion på grund av minskad aktivitet hos halta suggor leda till ökad risk för svält bland smågrisarna. Ytterligare forskning behövs för att öka förståelsen kring sambandet mellan suggans benhälsa och smågrisdödlighet.

,

Lameness is one of the most common causes for early culling among sows, affects both the welfare of the sow as well as the productivity of the herd. Early detection is crucial to mitigate the consequences of lameness, achievable through effective recording methods. This literature review aims to describe and compare current methods for assessing sow leg health with respect to reliability and applicability in practice on farm, as well as to investigate the relationship between sow leg health and piglet mortality. Visual observation is a commonly used method that is cost- effective and requires no additional equipment. However, there are several disadvantages as it is subjective and records can display significant inter- observer variation. Alternative, objective methods such as kinematics, kinetics and accelerometers have been investigated as potential alternatives. Kinematics and kinetics can provide detailed information and identify small deviations in movement patterns, but they are complex and difficult to implement at the herd level. Accelerometry can detect deviations in activity levels and behavior changes that may indicate lameness. Accelerometers have varying abilities to detect positions and movement but could become a useful method for herd- level use with further development and validation. Poor leg health in sows can increase piglet mortality due to uncontrolled lying behavior, increasing the risk of piglet crushing. Furthermore, reduced milk production due to decreased activity in lame sows can increase the risk of piglet starvation. Further research is needed to fully understand the relationship between sow leg health and piglet mortality.

Main title:Benhälsa hos suggor
Subtitle:mätmetoder och samband med smågrisdödlighet
Authors:Olsson, Frida
Supervisor:Nilsson, Katja
Examiner:Rydhmer, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK008 Djur och hållbarhet (kandidat) 180,0 hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)
Keywords:sugga, benhälsa, benhälsoproblem, hälta, hältbedömning, smågrisdödlighet, välfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20060
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20060
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2024 10:31
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics