Home About Browse Search
Svenska


Schulze, Alexandra, 2024. Gestaltning av det efemära : en undersökning av en gestaltningsprocess baserad på sinnliga metoder. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
55MB

Abstract

I det här arbetet undersöks hur sinnliga upplevelser kan förstås och kommuniceras med syftet att genom landskapsarkitektur belysa klimatförändringarnas effekter och en stigande havsnivå. Platsen för studien är Ribersborgsstranden i Malmö, ett område som i slutet av seklet kommer att förändras påtagligt till följd av stigande havsnivåer. Med accelererande klimatförändringar följer en stigande havsnivå som särskilt kommer att påverka lågt liggande landskap och bebyggelse nära havet. I Malmö beräknas dagens medelvattenstånd höjas med +1,1 meter fram till år 2100, därutöver beräknas nivån kunna stiga + 3,4 meter år 2100 från dagens havsnivå vid stormar och höga vattenivåer. Dock råder en allmän begränsad förståelse för vad effekterna av höjd havsnivå innebär för kustmiljön, trots att klimatrapporter och regioner flaggar för att strategier behöver implementeras för att förbereda samhällen på ett förändrat landskap. Effekterna som följer havsnivåhöjningen innebär betydande samhällskostnader, förstörelse av naturområden och risk för människors hälsa om inte strategier fastställs inom kort. Arbetet syftar till att undersöka två integrerade delar i ett gestaltande projekt. Med föränderlighet som tematisk hållpunkt i arbetet undersöks hur fältbesök och experimentella skisser kan användas inför ett designförslag. Undersökningen mynnar sedan ut i ett förslag på ett landmärke som uppmärksammar och kommunicerar den stigande havsnivån. Arbetet kan inspirera studenter och praktiserande landskapsarkitekter till alternativa sätt att utföra fältbesök, observation och skiss inför en förestående gestaltning, där den konstnärliga intuitiva processen får ta stor plats. Designförslaget kan därutöver bidra med exempel på hur landskapsarkitekturen genom konstnärlig installation kan skapa förståelse för landskapets föränderliga kvaliteter och väcka allmänhetens engagemang för klimatanpassning.

,

This thesis investigates how sensory experiences can be understood and communicated with the aim of highlighting the issue of rising sea levels through landscape architecture. The study site is Ribersborg Beach in Malmö, an area that will undergo significant changes by the end of the century due to a rise in sea levels. Accelerating climate change is predicted to create an increase in sea levels that will particularly affect low-lying landscapes and coastal development. In Malmö, today’s mean sea level is estimated to rise by +1.1 meters by the year 2100, with storm water levels expected to reach up to +3,4 meters by 2100 from current levels. However, there is a general limited understanding of the effects this will have on coastal environments, despite climate reports and regions indicating the need for preparation strategies. These effects are predicted to have significant societal costs, due to the destruction of natural areas, and risks to human health if these strategies are not implemented in time.The thesis aims to demonstrate two connected parts of a design project. With ´change´ as the thematic focal point, the study examines how field visits and experimental sketches can inform a design proposal. The investigation then culminates in a proposal for a landmark that draws attention to and communicates the issue of rising sea levels. The work can inspire students and practicing landscape architects to implement new ways of conducting field visits, observations, and sketching as part of a design proposal, where the artistic intuitive process takes a prominent place. Furthermore, the project provides examples of how landscape architecture, through artistic installation, can create awareness of the changing nature of the landscape and stimulate public engagement in climate adaptation.

Main title:Gestaltning av det efemära
Subtitle:en undersökning av en gestaltningsprocess baserad på sinnliga metoder
Authors:Schulze, Alexandra
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Nilsson Varhelyi, Hildegun and Butler, Andrew
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:stigande havsnivåer, klimatanpassning, metodutveckling, fenomenologi, kommunikation, konstnärliga metoder, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500785
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500785
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 13:35
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics