Home About Browse Search
Svenska


Williander, Klara, 2024. Supply chain struggles : abilities and inabilities to influence the conditions for Indian tea workers on a global market. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

The tea plantation structure in India where tea pickers both work and live on the plantations stems back to colonial times and has through the years been subject to much criticism. The criticism revolves around harsh working- and living conditions for plantation workers, and calls for improvements on a number of areas, such as housing and wages. This study focuses on possibilities for such improvements, and specifically on the perspectives of different actors connected to a supply chain of tea from India, including both supply chain actors (tea plantations, packers, buyers and certification schemes) and civil society actors (trade unions and an NGO). The aim is to better understand the pre-conditions for supply chain initiatives for sustainability by exploring these actors’ views on how improvements on social conditions for workers in primary production can happen, and who is able and responsible for making it happen. The study is based on semi-structured interviews conducted both online and during field work in Tamil Nadu in India. The result is structured into following themes: 1) the actors view on the problem definition, 2) the actors view on their own role in improving for workers 3) the actors views on others’ roles in improving for workers. The result shows that the actors all feel limited in their position to influence to any larger degree. The reasons they give for the limitations are many, the main ones expressed being the price pressing conditions of the global markets and the prevalence of corruption in governments, plantations, and trade unions. I draw on a framework of Supply chain capitalism to shed light on how the actors’ stories, though vastly different, all fit together and are connected to mechanisms of global capitalism. The solutions suggested by the actors are diverse and they seem to have quite different perspectives on what is needed for development to happen in general. Such perspectives and assumptions could be relevant to consider when planning supply chain initiatives for sustainability involving different actors and stakeholders.

,

Plantagestrukturen i tesektorn i Indien där arbetarna som plockare bor och lever hela sina liv på plantagen härstammar från kolonialtiden och har genom åren varit föremål för mycket kritik. Kritiken har kretsat kring hårda arbets- och levnadsvillkor för plantagearbetarna och förbättringar på en rad områden har efterfrågats, till exempel på arbetsbostäder och lönenivåer. Denna studie fokuserar på möjligheter till sådana förbättringar, med ett specifikt fokus på perspektiven hos olika aktörer kopplade till en leverantörskedja av te från Indien, inklusive både aktörer i leverantörskedjan (teplantager, packare, köpare och certifieringar) och aktörer från det civila samhället (fackföreningar och en ideell hjälporganisation). Syftet är att bättre förstå förutsättningarna för initiativ för sociala förbättringar i leverantörsled genom att utforska involverade aktörers syn på hur förbättringar av sociala villkor för arbetare i primärproduktion kan ske, och vem som kan och ansvarar för att det ska hända. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer utförda både online och under fältarbete i Tamil Nadu i Indien. Resultatet är strukturerat i följande teman: 1) aktörernas syn på problemdefinitionen, 2) aktörernas syn på sin egen roll i att förbättra för tearbetare 3) aktörernas syn på andras roll i att förbättra för tearbetare. Resultatet visar att aktörerna alla känner sig begränsade i sin möjlighet att påverka i någon högre grad. Skälen de ger till begränsningarna är många, de främsta anledningarna som uttrycks är prispressande förhållandena på de globala marknaderna och förekomsten av korruption hos staten, plantageägare och fackföreningar. Jag använder ett ramverk kallat Supply chain capitalism för att belysa hur aktörernas berättelser, även om de är mycket olika, alla passar ihop och är kopplade till fenomen skapade av den global kapitalismen. De lösningar som aktörerna föreslår är mångsidiga och det är stor mångfald på uttrycken om vad som krävs för att utveckling ska ske i stort. Sådan diversitet i antaganden, åsikter och synsätt kan vara av vikt att ta hänsyn till i planeringen av initiativ för sociala förhållanden i leverantörsled där en rad olika aktörer är involverade.

Main title:Supply chain struggles
Subtitle:abilities and inabilities to influence the conditions for Indian tea workers on a global market
Authors:Williander, Klara
Supervisor:Fischer, Harry
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:tea workers, India, supply chain initiatives, social conditions, global trade, supply chain capitalism, civil society, accountability
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500706
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500706
Language:English
Deposited On:19 Apr 2024 07:27
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics