Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Josephine, 2024. Ökad baljväxtodling för humankonsumtion : en inblick i ämnet ur branschens perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

I Sverige finns redan en tradition av baljväxtodling, men jämfört med baljväxtproduktionens
signifikans i resten av världen behöver ett omfattande arbete ske nationellt för att Sverige ska
kunna ta del av alla fördelar som en baljväxtproduktion kan utgöra. En ökad baljväxtproduktion
för humankonsumtion skulle innebära både ekonomiska, miljömässiga och hälsomässiga vinster
för Sverige. Många redan avslutade och pågående projekt handlar om baljväxters potential i
svensk livsmedelsförsörjning och för ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk.
Baljväxtodlingsbranschen, i form av odlare och en producentorganisation, har utforskats för att
undersöka synen på en ökad baljväxtproduktion i Sverige. Sammanfattningsvis finns en stark vilja
att utöka produktionen, men för det krävs insatser i form av sortutveckling för att effektivisera
odlingen, att ytterligare stärka konsumenters medvetandegrad för att öka lönsamheten och ett
tillvaratagande av odlares ovärderliga kunskap kring odling. Förhoppningsvis ger detta arbete en
bra inblick i hur branschen tänker kring en ökad baljväxtproduktion för humankonsumtion.

,

In Sweden, there is already a tradition of legume cultivation, however, compared to the
significance of legume production globally, extensive work needs to take place nationally in order
for Sweden to take part in all the advantages that legume production can represent. An increased
legume production for human consumption would imply both economic, environmental and health
benefits for Sweden. A large number of completed and ongoing projects deals with the potential of
legumes in Swedish food supply and towards a competitive Swedish agriculture. The legume
farming industry, represented by farmers and a producer organization, has been explored to
investigate their view on increased legume production in Sweden. In summary, there is a strong
will to expand production, but this requires efforts in the form of variety development to make
cultivation more efficient, to further strengthen consumers' awareness to increase profitability, and
to make use of growers' invaluable knowledge regarding legume cultivation. Hopefully this work
gives a good insight into the industry's thoughts about increased legume production for human
consumption.

Main title:Ökad baljväxtodling för humankonsumtion
Subtitle:en inblick i ämnet ur branschens perspektiv
Authors:Johansson, Josephine
Supervisor:Persson Hovmalm, Helena and Drottberger, Annie
Examiner:Spendrup, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:Fabaceae, baljväxter, baljväxtproduktion, baljväxtbranschen, växtbaserade proteinkällor, ärtor, bönor, sortutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19821
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19821
Language:Swedish
Deposited On:05 Apr 2024 11:09
Metadata Last Modified:06 Apr 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics