Home About Browse Search
Svenska


Lindh, Kajsa and Löf, Anton, 2024. Kattägarens uppfattning om kattens välfärd under behandling av epilepsi : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kramper drabbar 1-2 % av kattpopulationen vilket gör dem till det vanligaste symtomet på
neurologisk sjukdom. En av sjukdomarna som orsakar kramper är epilepsi (EP). Epilepsi kräver
behandling dagligen livet ut och trots behandling garanteras inte frihet från kramper. Behandlingen
är medicinskt och utförs till största delen av kattägaren själv. Epileptiska kramper kan upplevas som
otäcka för bevittnande ägare och sjukdomen kräver stort engagemang från kattägare. Idag finns det
få studier som beskriver välfärd och omvårdnad av epileptiska katter. Därför gjordes en enkätstudie
för att undersöka hur kattägare till epileptiska katter uppskattar deras välfärd, vilka
omvårdnadsinsatser som de gjort samt hur kattägarna upplevde informationen och stödet från
djurhälsopersonalen. Enkäten distribuerades via utvalda grupper på Facebook.
Resultatet från studien visade att kattägarna var nöjda med både stödet och informationen de fått av
djurhälsopersonalen, men att det hade varit önskvärt med mer involvering i behandlingsalternativ
och ytterligare information om vad det innebär att ha en katt med EP. Det framkom också att
omvårdnadsinsatser inte utfördes av hälften av kattägarna. Tillgången till utevistelse för katterna
hade inte begränsats avsevärt av respondenterna. I studien framkom det även att samtliga
respondenter upplevde biverkningar från medicineringen men att de generellt inte påverkat katternas
välfärd negativt.
Det är önskat av kattägare att vara involverade i val av behandling av sina katter. Vidare studier
behövs för att skapa en vetenskaplig grund för vilka omvårdnadsinsatser som kan vara viktiga för
epileptiska katter. Det behövs även vidare studier för att undersöka vilka faktorer som kan förbättra
välfärden för epileptiska katter.

,

Seizures affect 1-2% of the feline population making it the leading cause of neurological illness.
Epilepsy (EP) is one of the diseases that causes seizures. Epilepsy requires medical therapy daily
and even with treatment there is no guarantee the seizures will cease. The treatment is medical
and mainly conducted by the owner. Epileptic seizures can be scary for witnessing owners and
requires the owners to be involved with their cats. There are few studies that investigate welfare
and care of epileptic cats. A survey study was made to investigate how cat owners of epileptic
cats estimated the welfare of their cats, what nursing interventions that had been made and how
cat owners experienced information and support from veterinarians and nurses. The survey was
distributed in selected groups of Facebook.
The result from this study showed that cats owners were satisfied with the support and
information from the animal health staff, however it was also discovered that the cat owners
whished for more involvement in the treatment and more information regarding what it means to
have a cat with EP. It also appeared that only half of the cat owners made nursing interventions.
The cats’ accessibility to outdoor visits had not been significantly limited by the respondents. The
study also showed that all respondents saw side effects due to the medical treatment, however,
those did not seem to have a negative effect on the cat's welfare.
Cat owners wish to be involved in the decision of treatment plan for their cats. Further studies are
needed to create a scientific basis of which nursing interventions are of importance for epileptic
cats. Studies are also needed to further investigate factors that affect the welfare of epileptic cats.

Main title:Kattägarens uppfattning om kattens välfärd under behandling av epilepsi
Subtitle:en enkätstudie
Authors:Lindh, Kajsa and Löf, Anton
Supervisor:Redander, Jennie
Examiner:Smedberg, Klara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)
Keywords:epilepsi, katt, kattägare, kramp,, status epilepticus, omvårdnadsåtgärd, välfärd, djurhälsopersonal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20168
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20168
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 07:37
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics