Home About Browse Search
Svenska


Sjö, Evelina, 2024. Histopathological assessment of canine lymphoma, with a focus on the inflammatory microenvironment and serglycin levels in affected lymph nodes. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Research has shown that inflammation plays a significant role in the microenvironments of several cancer types, contributing to the pathogenesis and affecting prognosis. This study proposed an investigation of the microenvironment in canine lymphoma, where much of this is still unknown.
This study aimed to analyze the degree of inflammation, serglycin expression, and mitotic rate in formalin-fixed and paraffin-embedded lymphoma tissue from canine lymph nodes. The study utilized 13 unclassified lymphomas, classified as B or T as part of the study, along with eight controls, reactive lymph nodes with typical architecture.
The results could not provide evidence that there is inflammation in canine lymph nodes with lymphoma, however, it could neither rule out that there is an inflammation that primarily consists of lymphocytes and macrophages, (with low involvement of other inflammatory cells) since macro-phages and lymphocytes were abundant in both cases and reactive controls. Of the lymphomas, seven were classified as B-type, three as T-type, and three could neither be classified as B, nor T. Serglycin expression in the lymphoma tissue was significantly lower than in the control tissue.
Initial insight into the levels of serglycin expression in canine lymphoma is provided by this study, and further investigation is required to understand its significance. The study's findings could help ,guide future research on canine lymphoma. Follow-up studies could include the classification and distribution of different subtypes of lymphocytes and macrophages, more cases, and lymphoma tissues from other organs. They could also include more advanced methods such as single-cell RNA sequencing, which can classify all cells in a tissue on transcriptome level.

,

Inflammation har visats ha en betydande roll i mikromiljön hos flera typer av cancer, det bidrar både till patogenesen och påverkar prognosen. Denna studie hade för avsikt att undersöka mikromiljön i lymfom hos hund, där mycket av detta fortfarande är outforskat.
Studiens huvudsakliga syfte var att analysera av graden av inflammation, mitoser och serglycin-uttryck i formalinfixerad och paraffininbäddad lymfomvävnad från hundlymfknutor. Studien använde 13 oklassificerade lymfom, vilka klassificerades som B- eller T-cellslymfom som en del av studien, samt åtta kontroller vilka var reaktiva lymfknutor som uppvisade en normal arkitektur.
Studiens resultat har inte kunnat ge några tydliga belägg för att det är inflammation i lymfknutor med lymfom hos hund, men det har heller inte kunnat utesluta att det finns en inflammation där, som huvudsakligen består av lymfocyter och makrofager (med låg infiltration av andra inflammato-riska celler) eftersom lymfocyter och makrofager fanns i stort antal i bådelymfomen och de reaktiva kontrollymfknutorna. Av lymfomen klassificerades åtta som B-cellslymfom, sju som T-cellslymfom och tre kunde varken klassas som B eller T. Serglycinuttrycket i lymfomvävnaden var signifikant lägre än i kontrollvävnaden.
Studien ger en första inblick i nivåerna av serglycinuttryck i lymfom hos hund, men ytterligare undersökning krävs för att förstå betydelsen av detta. Studiens resultat kan hjälpa till att vägleda framtida forskning om lymfom hos hund. Ytterligare studier behövs och skulle kunna innefatta klassificering och distribution av olika subtyper av lymfocyter och makrofager, större antal fall, och inkludering av andra vävnader än lymfknutor. Uppföljning av denna studie skulle också kunna innefatta mer avancerade metoder som single-cell RNA sequencing, med vilken man kan klassificera alla celler i en vävnad på transkriptomnivå.

Main title:Histopathological assessment of canine lymphoma, with a focus on the inflammatory microenvironment and serglycin levels in affected lymph nodes
Authors:Sjö, Evelina
Supervisor:Åbrink, Magnus and Södersten, Fredrik
Examiner:Vargmar, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:lymphoma, T-cells, B-cells, canine, microenvironment, inflammation, granulocytes, macrophages, immunohistochemistry, serglycin, qPCR, mitotic rate
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19810
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19810
Language:English
Deposited On:04 Apr 2024 08:03
Metadata Last Modified:05 Apr 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics