Home About Browse Search
Svenska


Gonzalez, Daniela and Villacrez, Kiara, 2024. Främjande av kaniners välfärd i kliniska miljöer : integration av vetenskapliga insikter och djursjukskötarpraxis. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Applied Animal Science and Welfare

[img]
Preview
PDF
614kB

Abstract

Detta examensarbete kastar ljus över en viktig fråga inom djursjukvården, nämligen hur kaniners
välfärd kan förbättras i den kliniska miljön
Trots kaniners vanliga status som sällskapsdjur är tillgänglig sjukvård för dem inte lika
omfattande som för andra husdjur. Detta arbete granskar deras naturliga beteende och reaktioner på
stress för att identifiera effektiva strategier för att minska stress och främja välfärd hos kaniner på
kliniker.
Genom integrering av vetenskaplig forskning och praktiska insikter från legitimerade
djursjukskötare utforskar arbetet olika metoder för stresshantering och välfärdsfrämjande åtgärder
för kaniner. Från en systematisk litteraturstudie till intervjuer med fem legitimerade djursjukskötare
med kompetens inom exotiska djur, presenterar detta arbete konkreta rekommendationer och
evidensbaserad praxis för att förbättra kaniners livskvalitet inom kliniska miljöer.
Resultaten visade på en varierande grad av självsäkerhet och kompetens hos legitimerade
djursjukskötare i hanteringen av stress hos kaniner. Vikten av förbättrad utbildning och ökad
kompetens inom stresshantering för kaniner betonades av de intervjuade djursjukskötarna, och
behovet av att inkludera kaniner mer aktivt i djursjukskötarutbildningen framhölls för att möta den
växande efterfrågan på vården av dessa djur.
Genom att förena teori och praktik strävar detta arbete efter att inte bara informera, utan också
att inspirera till förändring och förbättring inom kaninvården. Med fokus på att höja standarden på
välfärd för dessa djur erbjuder detta arbete en viktig inblick och riktlinjer för att främja en bättre
framtid för kaniner inom sjukvården.
Framtida forskning och utbildning inom området behövs för att säkerställa en hög standard för
välfärden hos kaniner inom kliniska miljöer, och implementeringen av artspecifika vårdprotokoll
samt en ökad medvetenhet om kaninernas beteendemönster och behov är av stor vikt för att förbättra
vården av dessa djur.

,

Through a unique integration of scientific research and practical insights from licensed
veterinary nurses, this study explores various methods of stress management and welfare-promoting
measures for rabbits. A systematic literature review is conducted, and interviews with veterinary
nursing professionals are carried out to gather concrete recommendations and evidence-based
practices to enhance the quality of life for rabbits in clinical settings.
The results reveal varying levels of confidence and competence among licensed veterinary
nurses in handling stress in rabbits. Participants emphasize the importance of improved education
and increased competence in stress management for rabbits, highlighting the need for rabbits to be
more actively included in veterinary nursing education to meet the growing demand for their care.
By bridging theory and practice, the study aims not only to inform but also to inspire change and
improvement in rabbit care. With a focus on raising the standard of welfare for these animals, the
study offers crucial insights and a roadmap for action to promote a better future for rabbits in
healthcare.
Future research and education in the field are needed to ensure a high standard of welfare for
rabbits in clinical settings. Implementing species-specific care protocols and increasing awareness
of rabbit behavior patterns and needs are crucial steps for improving the care of these animals.

Main title:Främjande av kaniners välfärd i kliniska miljöer
Subtitle:integration av vetenskapliga insikter och djursjukskötarpraxis
Authors:Gonzalez, Daniela and Villacrez, Kiara
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:Andersson, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Applied Animal Science and Welfare
Keywords:djursjukskötarens roll, djursjukhus, kaninvälfärd, stress, stressreducering, rädsla
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20152
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20152
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 10:41
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics