Home About Browse Search
Svenska


Hallström, Madicken, 2024. Inkalvningsålder för mjölkkor : genetisk bakgrund och inverkan på kons egenskaper och besättningens ekonomi. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)

[img]
Preview
PDF
901kB

Abstract

Friska och välmående kvigor är nyckeln till en framgångsrik mjölkproduktion. Inkalvningsålder hos mjölkkvigor är ett väl studerat ämne och den har visat sig påverka andra produktionsegenskaper och besättningens ekonomi. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om det finns en genetisk bakgrund till inkalvningsålder samt hur inkalvningsålder påverkar olika egenskaper hos kon och besättningens ekonomi. Inkalvningsålder är en komplex egenskap som påverkas av flera andra faktorer som måste beaktas vid utvärdering. Studier har dock visat att en lägre inkalvningsålder, såsom 24 månader, är mer fördelaktigt för andra egenskaper och besättningens ekonomi jämfört med en högre inkalvningsålder. Detta beror främst på att en lägre inkalvningsålder resulterar i en längre produktiv livslängd, vilket minskar uppfödningskostnaderna per dag och leder till en större mjölkavkastning per livstid. Andra egenskaper, som mjölkavkastning, fertilitet och celltal, har också visat sig gynnas av en inkalvningsålder på 24 månader. När det gäller den genetiska bakgrunden för inkalvningsålder krävs det mer forskning för att dra slutsatser. Trots detta finns det indikationer på en möjlig förklaring till den genetiska bakgrunden, men denna behöver ytterligare stöd för att kunna tillämpas i praktiken.

,

Healthy heifers are the key to successful milk production. The age at first calving in dairy heifers is a well-studied subject and it has been shown to affect other production traits and the herd's economy. The aim of this literature study was to investigate whether there is a genetic background to the age at first calving and how it affects various traits of the cow and the herd's economy. The age at first calving is a complex trait, influenced by several other factors, that need to be considered in evaluation. However, studies have shown that a younger age at first calving, such as 24 months, is more beneficial for other traits and the herd's economy than an older age at first calving. This is primarily because a lower age at first calving results in a longer productive lifespan, which reduces rearing costs per day and leads to greater milk yield per lifetime. Other traits, such as milk yield, fertility, and somatic cell count, have also been shown to benefit from a calving age of 24 months. More research is needed to draw conclusions regarding the genetic background of age at first calving. Nevertheless, there are indications of a possible explanation for the genetic background, but this requires further support to be applied in practice.

Main title:Inkalvningsålder för mjölkkor
Subtitle:genetisk bakgrund och inverkan på kons egenskaper och besättningens ekonomi
Authors:Hallström, Madicken
Supervisor:Strandberg, Erling
Examiner:Nilsson, Katja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK008 Djur och hållbarhet (kandidat) 180,0 hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)
Keywords:kviguppfödning, mjölkproduktion, kostnad för uppfödning, produktionsegenskaper, ålder vid första kalvning, arvbarhet, genetiska korrelationer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20212
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20212
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2024 07:36
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics