Home About Browse Search
Svenska


Rask, Emil, 2024. Ålakråka eller inte – skarvens predation på ål : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. Of Aquatic Resources

[img]
Preview
PDF
990kB

Abstract

Populationsdynamik är en av de fundamentala pelarna inom ekologi, där en viktig byggsten är interaktioner mellan predator och bytesdjur. Denna interaktion är särskilt viktig att studera för hotade arter, såsom den europeiska ålen, Anguilla anguilla, och dess predator storskarv, Phalacrocorax carbo. Den europeiska ålen har minskat kraftigt sedan mitten av 1900-talet medan skarven kraftigt har ökat i antal sedan 1975. De studier som gjorts gällande skarvens predation på ål visar dock olika resultat. Denna studies syfte är att genom kartläggning av tidigare forskning skapa en större uppfattning av och förståelse för skarvens predation på ål och varför resultaten varierar mellan studier. Genom en utarbetad söksträng och tidigare sammanställda studier inkluderades 27 studier fördelade på 95 dataset. Ål förekom i skarvens diet i 52 av dessa dataset. Fyra olika observationsmetoder för att analysera skarvens föda hittades. Resultaten visar på stor variation i skarvens predation på ål beroende på tidsperiod, med högst predation på 1970-talet som sedan minskat över åren. Variationen i hur studierna presenterar sina resultat var stor. Detta antyder att flera variabler kan förklara skillnaderna i resultat och att komplexiteten i att jämföra studier är hög. Sammantaget föreslås en standardisering av analysmetoder samt en tydligare och mer transparant redovisning av resultat. Detta skulle ge en bättre förståelse gällande båda arterna ål och skarv och deras predator- och bytesinteraktioner i akvatiska ekosystem.

Main title:Ålakråka eller inte – skarvens predation på ål
Subtitle:en litteraturstudie
Authors:Rask, Emil
Supervisor:Jacobson, Philip and Sundin, Josefin
Examiner:Hentati Sundberg, Jonas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources
Keywords:Predator-bytesinteraktioner, populationsdynamik, ål, skarv, dietanalys, akvatiska ekosystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20005
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20005
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2024 11:48
Metadata Last Modified:14 Jun 2024 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics