Home About Browse Search
Svenska


Peyron, Gabriella, 2024. Contextual Implications on Sustainable Entrepreneurship : a qualitative study on Food Waste Platforms contribution to reducing food waste in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The global issue of food waste persists, with local digital solutions emerging to address aspects of this problem. Inspired by new economic models like the shared economy, Food waste platforms embody sustainable entrepreneurship. The platforms aspire to deliver social, environmental, and financial values in the process of creating value from waste in redistributing food in a secondary market. However, given the high degree of interactions due to the involvement of many actors in these sustainable business models and the existing gap in studies focusing on these interactions, it is currently unclear how these dynamics can either be an opportunity or a limit for sustainable entrepreneurship. Additionally, the process of navigating these opportunities and the challenges that the context poses is not well-explored. This study combines sustainable entrepreneurship with contextualized entrepreneurship to enhance the understanding of interactions as micro-processes within the entrepreneurial context of business models in the shared economy. Through a multi-case study involving three food waste platforms in Sweden and their partners, key findings reveal that these platforms evolve through co-creation with many actors, facilitated through agency in their operating context. The study emphasizes the importance of context in comprehending sustainable entrepreneurship, while giving insight to what collaborative business models in the shared economy means for the sustainable entrepreneurship in the creation of values.

,

Det globala problemet med matsvinn kvarstår, med lokala digitala lösningar som dyker upp för att adressera olika aspekter av detta problem. Inspirerade av nya ekonomiska modeller som delningsekonomin representerar matsvinnsplattformar hållbart entreprenörskap. Dessa plattformar strävar efter att leverera sociala, miljömässiga och ekonomiska värden i processen att skapa värde från avfall genom att omfördela mat på en sekundär marknad. Men med tanke på den höga graden av interaktioner på grund av deltagandet av många aktörer i dessa hållbara affärsmodeller och den befintliga kunskapsbristen när det gäller dessa interaktioner är det för närvarande oklart hur dessa dynamiker kan vara antingen en möjlighet eller en begränsning för hållbart entreprenörskap. Dessutom är processen att navigera dessa möjligheter och de utmaningar som sammanhanget medför inte välutforskad. Denna studie kombinerar hållbart entreprenörskap med kontextualiserat entreprenörskap för att öka förståelsen för interaktioner som mikroprocesser inom det entreprenöriella sammanhanget för affärsmodeller i delningsekonomin. Genom en flerfallsstudie som involverar tre matsvinnsplattformar i Sverige och deras partners avslöjar nyckelfynd att dessa plattformar utvecklas genom samskapande med många aktörer, underlättat genom handlingsutrymme i deras verksamhetskontext. Studien betonar vikten av sammanhanget för att förstå hållbart entreprenörskap samtidigt som den ger insikt i vad samarbetsinriktade affärsmodeller i delningsekonomin innebär för hållbart entreprenörskap i skapandet av värden.

Main title:Contextual Implications on Sustainable Entrepreneurship
Subtitle:a qualitative study on Food Waste Platforms contribution to reducing food waste in Sweden
Authors:Peyron, Gabriella
Supervisor:Astner, Hanna
Examiner:Langendahl, Per-Anders
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1567
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Sustainable Entrepreneurship, contextualized entrepreneurship, interactions, cocreation, agency, values, shared economy, sustainable business model
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19793
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19793
Language:English
Deposited On:22 Mar 2024 09:40
Metadata Last Modified:23 Mar 2024 02:09

Repository Staff Only: item control page