Home About Browse Search
Svenska


Hubbard Johansson, Alice and Gustafsson, Anna, 2024. Hur utfodras hundvalpar i Sverige? : en enkätstudie om hur hunduppfödare utfodrar valpar de första åtta levnadsveckorna och vilka råd de ger till valpköparna kring utfodring. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Nutrition är en viktig del av valpens första tid i livet och kan påverka förutsättningarna för ett
hälsosamt liv. Hunduppfödare har ett stort ansvar i att utfodra sina valpar med den näring de
behöver. Tiden mellan avvänjning och leverans till valpköpare kan vara en stressig period för valpen
vilket kan påverka näringsintaget. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur
hunduppfödare i Sverige utfodrar sina valpar, vilka råd de ger till valpköpare angående foder samt
hur de ser på råd från veterinärkliniker angående utfodring av valpar.

En enkätstudie genomfördes och kompletterades med en litteraturundersökning. Enkäten
publicerades på sex Facebooksidor som riktade sig till hunduppfödare i Sverige. Totalt 287
enkätsvar bidrogs varav 258 av dessa var slutförda enkäter. Genom enkäten framkom det att det
huvudsakliga fodret respondenterna introducerar valparna med var våtfoder (29 %) eller kött (28,6
%) i form av köttfärs eller rå köttfärs. Innan leverans till valpköparna utfodrade majoriteten av
respondenterna (67 %) med torrfoder. Merparten av respondenterna inhämtade sin kunskap inför
val av foder från egen erfarenhet (87 %) eller andra uppfödare (72 %). Nästintill alla respondenter
gav råd till valpköparna innan leverans. I allra största grad rekommenderade respondenterna att
valpköparna ger samma foder som innan leverans, begränsat antal givor per dag, samt torrfoder. De
respondenter som utfodrade med kött under introduktion av fast föda ansåg i större utsträckning att
veterinärkliniker inte ger korrekta råd angående utfodring av valpar, jämfört med de respondenter
som inte gav kött som introduktion. Av resultatet framkom det att 4 % av respondenterna instämde
helt med veterinärklinikers råd angående utfodring av valpar jämfört med 15 % som inte instämde
alls.

Denna enkätstudie ger en inblick i hur hunduppfödare i Sverige utfodrar sina valpar, vilka råd
de ger till valpköpare samt om de har förtroende för veterinärkliniker angående utfodring. Resultatet
ger dock inte en representativ bild av alla hunduppfödare i Sverige. En mer djupgående studie bör
genomföras för att undersöka om bristen på förtroende stämmer för en större population av
hunduppfödare i Sverige och vad det kan beror på. Det skulle kunna utföras genom att använda sig
av en insamlad lista från Svenska Kennelklubben (SKK) och göra ett slumpmässigt urval i
kombination med att distribuera enkäten genom sociala medier för att nå ut till hunduppfödare som
inte är anslutna till SKK.

,

Nutrition is an important part of the puppy's first period in life and can affect the conditions for
a healthy life. Dog breeders have an important responsibility to fulfill the puppies nutritional needs
during their growing period. The time between weaning and departing from the mother can be a
stressful period, which can affect the puppy’s nutritional intake. The purpose of this thesis is to
investigate how dog breeders in Sweden feed their puppies, what advice they give to puppy buyers
regarding diet and how they view advice from veterinary clinics regarding feeding puppies.

A survey study was conducted together with a supplementary literature survey. The survey was
published on six Facebook pages which was aimed at dog breeders in Sweden. A total of 287 survey
responses were contributed, of which 258 were completed surveys. Through the survey, it emerged
that the main solid food the participants introduced the puppies with was wet food (29 %) or meat
(28,6 %) in the form of minced meat or raw minced meat. Before selling the puppies to the puppy
buyers, the majority of the participants (67 %) fed the puppies with dry food. Most of the participants
obtained their knowledge regarding different diets from their own experience (87 %) or other
breeders (72 %). The majority of the participants provided nutritional advice to puppy buyers prior
to selling. To the greatest extent, the respondents recommended that puppy buyers give the same
food as before purchasing the puppy, a limited number of offers per day, and dry food. Of those
participants who fed with meat during the introduction of solid food, there was a correlation with
not considering veterinary clinics as a reliable source for puppy nutrition. From the result it was
shown that 4 % of respondents completely agreed with veterinary clinic advice regarding feeding
puppies, 15 % of respondents did not agree at all.

This survey study gives an insight into how dog breeders in Sweden feed their puppies, what
advice they give to puppy buyers and how they view advice from veterinary clinics regarding puppy
nutrition. However, it does not give a representative picture of all dog breeders in Sweden. A more
in-depth study should be conducted to investigate whether the lack of trust is true for a larger
population of dog breeders in Sweden as well as what the reason for that may be. This could be done
by using a list collected from Svenska Kennelklubben (SKK) with a random selection, in
combination with distributing the survey through social media to reach out to dog breeders who are
not affiliated with the SKK.

Main title:Hur utfodras hundvalpar i Sverige?
Subtitle:en enkätstudie om hur hunduppfödare utfodrar valpar de första åtta levnadsveckorna och vilka råd de ger till valpköparna kring utfodring
Authors:Hubbard Johansson, Alice and Gustafsson, Anna
Supervisor:Gille, Sanna
Examiner:Palmqvist, Hanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)
Keywords:djuromvårdnad, foder, färskfoder, hundras, hunduppfödare, nutrition, näringsbehov, råfoder, storleksvariationer, tillväxt, torrfoder, utfodring, valp, valpnutrition, våtfoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20158
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20158
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 08:02
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics