Home About Browse Search
Svenska


Ketokoski, Salla-Mari, 2024. Ridlärarutbildningen i Finland – en historisk analys. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)

[img]
Preview
PDF
828kB

Abstract

Riding is a popular leisure activity throughout the Nordic countries. The transition from military to a popular sport has followed a similar path Sweden and Finland. In Sweden there is some research on the subject, but this is lacking in Finland. The aim of the study was to investigate how riding instructor education in Finland developed from a military profession to a civilian one. The questions used were: How has the content and implementation of Finland´s riding teacher education evolved from its inception to the present day? How has Finlands riding teacher education developed in comparison to Swedish riding teacher education? How has the transition from military education to civilian taken place?
In the material used, literature in Finnish, previous research on the development of Sweden's riding instructor education, and six interviews were included. The interviews were conducted on Microsoft Teams, transcribed, and analyzed. After processing the literature and conducting interviews, the research questions could be answered. The results indicated that the first facility with civilian horse education, which later organized riding instructor education, was established in Ypäjä in 1937. There was no military riding instructor education in Finland, only a military riding and horse caretaker school. Ypäjä's facility became civilian in 1955, but it wasn't until 1976 that the riding instructor education started. The Finnish Equestrian Federation, together with "Suomen Ratsastusopisto," initiated gradual riding instructor courses at Ypäjä. In summary, the results of this study show that Finnish riding instructor education has been influenced by the Swedish riding instructor system through collaboration between Finland and Sweden, already in the early 1900s when Finnish officers were trained at the riding school at Strömsholm. The content and implementation of riding instructor education have changed over the years, from a few months' courses to one and two-year programs. The early courses indicated, like in Sweden, on a stable culture which were characterized by one-way communication, hierarchy, respect, and discipline. The courses were perceived as instructive, and participants were motivated to develop in riding and teaching.

,

Ridning är ett populärt fritidsintresse i hela Norden. Vägen från militär utövning till en folksport har varit snarlik i Sverige och i Finland. Det finns forskning om ämnet i Sverige, men detta saknas i Finland. Syftet med studien var att studera hur ridlärarutbildning i Finland vuxit fram från en militär yrkesutövning till civil. Frågeställningarna i studien var: Hur har innehållet i och genomförandet av Finlands ridlärarutbildning utvecklats från start fram till idag? Hur har Finlands ridlärarutbildning utvecklats i jämförelse med svensk ridlärarutbildning? Hur har övergången från militär yrkesutbildning till civil utbildning skett?
I materialet som använts ingick litteratur på finska, tidigare forskning om Sveriges ridlärarutbildningens framväxt och 6 intervjuer. Intervjuerna gjordes på Microsoft Teams, transkriberades och analyserades. Efter litteraturbearbetning och intervjuer kunde frågeställningarna besvaras. Resultatet visade på att den första anläggningen med civila hästutbildningar som senare skulle ordna ridlärarutbildning startades på Ypäjä 1937. Det fanns ingen militär ridlärarutbildning i Finland, utan bara en militär rid- och hästskötarskola. Ypäjäs anläggning blev civil redan 1955, dock dröjde det till 1976 innan ridlärarutbildningen startade. Det var finska riksorganisationen Finska Ryttarförbundet tillsammans med ”Suomen Ratsastusopisto” som startade stegvisa ridlärarkurser på Ypäjä. Sammanfattningsvis visar resultatet från denna studie att den finska ridlärarutbildningen har influerats av det svenska ridlärarsystemet genom samarbete mellan Finland och Sverige redan tidigt på 1900-talet när finska officerare utbildades på Ridskolan Strömsholm. Innehållet och genomförandet av ridlärarutbildningen har ändrats under årens gång, från några månaders kurser till ett och tvåårig utbildning. De tidiga kurserna visade, liksom i Sverige, på en stallbackskultur som präglades av envägskommunikation, hierarki, respekt och disciplin. Kurserna upplevdes som lärorika och deltagarna var motiverade till att utvecklas i ridning och undervisning.

Main title:Ridlärarutbildningen i Finland – en historisk analys
Authors:Ketokoski, Salla-Mari
Supervisor:Torell Palmquist, Gabriella
Examiner:Lundesjö Kvart, Susanne
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K161
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)
Keywords:ridlärare, ridkonstens historia, militären, kavalleriet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19768
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19768
Language:English
Deposited On:11 Mar 2024 09:52
Metadata Last Modified:22 Mar 2024 14:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics