Home About Browse Search
Svenska


Rosten, Emma and Östgren, Sofia, 2024. Probiotikaanvändning och dess effekt på hund och katt : en enkätstudie riktad till djurägare och djurhälsopersonal. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Applied Animal Science and Welfare

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Probiotika är ett tillskott som kan innehålla en eller flera bakteriestammar. Det kombineras ibland
med prebiotika och kallas då synbiotika. Probiotika anses kunna ha en positiv effekt vid flera olika
tillstånd, allt från gastrointestinala problem till allergi, men verkningsmekanismen är oklar och det
finns i dagsläget generellt lite evidens kring dess effekter hos hund och katt. Trots detta används
probiotika av både djurägare och djurhälsopersonal till hund och katt.
Syftet med denna studie var att undersöka användningen av probiotika bland djurägare samt
vilka effekter de upplever att probiotika har på hund och katt. Studien syftade också till att undersöka
om och i vilka syften djurhälsopersonal väljer att rekommendera probiotika till djurägare. För att
undersöka detta skickades två enkäter ut, en till djurägare via sociala medier och en till
djurhälsopersonal via mejl. Studien gjordes i Sverige med utgångspunkt i svenska förhållanden,
vilket kan bidra till att resultatet inte är applicerbart på populationer i andra länder.
Resultatet i den här studien visade att den vanligaste anledningen till rekommendation och
användning av probiotika var akut diarré hos hund och katt. Det användes också vid tillstånd som
det inte finns så mycket evidens för, bland annat kroniska tillstånd som inflammatorisk tarmsjukdom
(IBD). Pro-Kolin, Fortiflora och Canikur var de mest rekommenderade och använda produkterna.
Kattägare föredrog i högre utsträckning än hundägare pulver på maten som administrationssätt.
Djurägare upplevde i hög utsträckning att probiotikan hade önskad effekt på hund och katt. De
vanligaste effekterna var fastare avföring, minskade kräkningar och ökad aptit. Ökad aptit är en
effekt som inte är så väl studerad, men som hade varit intressant att undersöka vidare i framtiden.
Mer forskning krävs på större studiepopulationer för att med större säkerhet kunna utvärdera
specifika bakteriers effekter på olika tillstånd.

,

Probiotics are a supplement that may contain one or several strains of bacteria. It is sometimes
combined with prebiotics, so called synbiotics. Probiotics is thought to have a positive effect on
several different conditions, ranging from gastrointestinal problems to allergies. It is still unclear
how probiotics works and there is currently overall little evidence for its effects in pet animals.
Despite this, dogs and cats are provided probiotics by both pet owners and animal health staff.
The purpose of this study was to investigate the use of probiotics among pet owners and the
experienced effects in dogs and cats. The study also aimed to investigate if and for what reasons
animal health staff choose to recommend probiotics to pet owners. To investigate this, two
questionnaires were sent out, one to pet owners through social media and one to animal health staff
through email. The study was conducted in Sweden based on Swedish conditions therefore the
results may not be representable to populations in other countries.
The results of this study showed that the most common reason for recommending and using
probiotics was acute diarrhea in dogs and cats. It was also used for conditions where there is less
evidence for effects, such as inflammatory bowel disease (IBD). Pro-Kolin, Fortiflora and Canikur
were the most recommended and used products. Cat owners more often than dog owners preferred
powder on food as method of administration. Pet owners experienced to a high extent that the
probiotics had desired effects on dogs and cats. The most common effects were firmer stools,
decreased vomiting, and increased appetite. Increased appetite is an effect that is not well studied
but could be an interesting aspect to investigate further in the future.
More research is required on larger study populations in order to really evaluate the effects of
specific bacteria on different conditions.

Main title:Probiotikaanvändning och dess effekt på hund och katt
Subtitle:en enkätstudie riktad till djurägare och djurhälsopersonal
Authors:Rosten, Emma and Östgren, Sofia
Supervisor:Dicksved, Johan
Examiner:Lindroth, Katrin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Applied Animal Science and Welfare
Keywords:allergi, bifidobakterier, Canikur, diarré, Fortiflora, hund, IBD, katt, laktobaciller, probiotika, Pro-Kolin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20171
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20171
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 07:44
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics