Home About Browse Search
Svenska


Suopanki, Ida, 2024. Nötköttsproduktion i Norrbotten : utmaningar och möjligheter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Applied Animal Science and Welfare

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Livestock farming in Norrbotten has been a dominant industry due to a significant portion of grasslands. Dairy and beef production have played a crucial role in food supply and shaping the landscape and history. The majority of farms in Norrbotten can be classified as smallholdings, and grass cultivation is substantial. A decreased number of cattle has changed the agriculture and production methods. This modern development has affected the agriculture in Sweden. Among the agricultural companies in Norrbotten with cattle there are relatively many dairy producers and fewer specializing in beef production compared to the rest of the country. Operating
an agricultural business with cattle in Norrbotten occurs under specific conditions due to the unique climate. The purpose of the study is to provide insight into the beef production in the county, and to identify challenges and opportunities that beef producers face.
The results of this study suggest that the majority of farmers perceive economics and support systems as challenges to developing and operating a profitable beef production. There are good conditions regarding forage for fodder and pasture for beef production. Accessing these lands can sometimes be a challenge. Farmers feel that politics and policies do not take local conditions into account despite targeted agricultural compensations being available. A potential future increase in demand for locally produced food is an opportunity. At the same time there is a challenge in that different interests and perspectives regarding beef production collide. The cattle are supposed to contribute to increasing biodiversity and keeping landscapes open while also being considered a contributing factor to climate change. It can be difficult to meet all the demands from society, consumers and authorities.

,

Historiskt har boskapsskötseln i Norrbotten varit en dominerande näring på grund av en betydande del gräsbevuxna marker. Mjölk- och nötköttsproduktionen har spelat en avgörande roll för livsmedelsförsörjningen och odlingslandskapets utformning. Majoriteten av gårdarna som finns i Norrbotten kan klassificeras som småbruk och vallodlingen i länet är betydlig. Lantbruket och produktionsformerna har förändrats på grund av minskat antal nötkreatur och företag. Denna nutida utveckling har påverkat hela Sverige. Bland Norrbottens företag med nötkreatur finns förhållandevis många med mjölkkor och färre med specialiserad nötköttsproduktion jämfört med resten av landet. Att driva ett lantbruksföretag här sker under specifika förutsättningar på grund av Norrbottens specifika klimat. Studiens syfte är att ge en inblick i hur nötköttsproduktionen ser ut i länet och att identifiera de utmaningar och möjligheter som nötköttsproducenterna har.
Resultaten från denna studie tyder på att majoriteten av lantbrukarna upplever att ekonomin och stödsystemen är en utmaning för att utveckla och driva en lönsam nötköttsproduktion. Det finns goda förutsättningar gällande vallodling för slåtter och bete för nötköttsproduktionen. Att få tillgång till dessa marker kan ibland vara en utmaning. Lantbrukarna upplever att landsbygdspolitiken inte tar hänsyn till lokala förhållanden i Norrbotten trots att riktade ersättningar finns. En framtida ökad efterfrågan av lokalt producerade livsmedel är en möjlighet. Samtidigt finns en utmaning i att olika intressen och perspektiv gällande nötköttsproduktionen kolliderar. Nötkreaturen ska bidra med att öka den biologiska mångfalden och hålla landskapen öppna samtidigt som de utges vara en bidragande faktor till klimatförändringarna. Det kan vara svårt att uppfylla alla önskemål från samhället, konsumenter och myndigheter.

Main title:Nötköttsproduktion i Norrbotten
Subtitle:utmaningar och möjligheter
Authors:Suopanki, Ida
Supervisor:Chagas, Juana and Hessle, Anna
Examiner:Arvidsson Segerkvist, Katarina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Applied Animal Science and Welfare
Keywords:nötköttsproduktion, vallodling, betesmark, Norrbotten, lönsamhet, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20037
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20037
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2024 10:28
Metadata Last Modified:18 Jun 2024 11:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics