Home About Browse Search
Svenska


Leukhardt, Mikaela, 2024. Utmaningar och möjligheter i den kommunala kontrollen av livsmedelsfusk : en intervjustudie. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
776kB

Abstract

Livsmedelsfusk hotar att äventyra livsmedelssäkerheten men också att skada konsumentens förtroende för livsmedelsindustrin samt den offentliga kontrollen. Ett flertal incidenter under de senaste årtiondena har uppmärksammat livsmedelsfusk både i Sverige men också i andra delar av Europa och i resten av världen. De offentliga kontrollmyndigheterna är enligt lag skyldiga att regelbundet och riskbaserat utföra kontroll i syfte att upptäcka livsmedelsfusk, men i detta avseende har de svenska kontrollmyndigheterna brustit. För att ta reda på vilka utmaningar men också vilka möjligheter som livsmedelsinspektörer på kommunala kontrollmyndigheter möter kopplat till arbetet med kontroll av livsmedelsfusk utfördes denna studie. Semistrukturerade intervjuer användes som metod och totalt intervjuades 16 livsmedelsinspektörer vid 13 kontrollmyndigheter. Under intervjuerna framkom att livsmedelsinspektörerna möter ett flertal utmaningar när det kommer till kontroll av livsmedelsfusk. Arbetet är resurskrävande och fordrar en annan metodik än den traditionella livsmedelskontrollen. För att stärka fuskkontrollen kan det vara värdefullt att engagera omvärlden och lyfta resursfrågan inför kommunala politiker och informera allmänheten i frågor kring livsmedelsfusk. Nätverk och samverkan med andra myndigheter betraktas som viktiga resurser i arbetet men det medför också egna utmaningar. Kommungränser kan försvåra arbetet med kontroll av livsmedelsfusk. Precis som för all livsmedelskontroll är en god kommunikationsförmåga betydelsefull och det kollegiala stödet kan vara särskilt viktigt vid ärenden som rör livsmedelsfusk.

,

Food fraud threatens to jeopardize food safety and erode consumer trust in both the food industry and in the public food safety control system. Several incidents over the last few decades have put food fraud in the spotlight in Sweden, other parts of Europe and the rest of the world. The public food safety control system is legally required to practice control against food fraud, but Swedish control authorities have been lacking in this regard. This study was conducted to investigate the challenges and opportunities faced by food safety inspectors at municipal control authorities in relation to food fraud control. The method used was semi-structured interviews, and a total of 16 food safety inspectors from 13 control authorities were interviewed. The interviews revealed a set of challenges that food safety inspectors face. The control demands both resources and methods different from traditional food safety control. To strengthen the control of food fraud, it can be valuable to engage municipal politicians and inform the public on matters regarding food fraud. Networks and united action with other authorities are perceived as important resources in this activity however, they have their own challenges. The borders of municipalities can impede the control of food fraud. Just like all food control, good communication skills are important and the support of colleagues can be particularly valuable in cases regarding food fraud.

Main title:Utmaningar och möjligheter i den kommunala kontrollen av livsmedelsfusk
Subtitle:en intervjustudie
Authors:Leukhardt, Mikaela
Supervisor:Strid, Ingrid
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2024:08
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:livsmedelsfusk, bedrägliga och vilseledande förfaranden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20184
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20184
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 08:40
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics