Home About Browse Search
Svenska


Mårtensson, Johanna, 2024. Livsmedelskontroll i Östhammars kommun: vad skulle göra företagen nöjdare? : en jämförande intervjustudie med livsmedelsföretag i Östhammars- och Älvkarleby kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
952kB

Abstract

Livsmedelskontroll är en viktig del i arbetet för att öka livsmedelsföretagens efterlevnad av lagstiftning och förhindra att konsumenter blir sjuka. Relationen och kommunikationen med livsmedelsföretagen kan ha betydelse för kontrollens effektivitet, varför det är viktigt att känna till hur livsmedelskontrollen uppfattas från företagens perspektiv.
Denna studie syftar till att ta fram förbättringsförslag för att öka nöjdheten hos livsmedelsföretagen i Östhammars kommun. Detta undersöks genom semistrukturerade intervjuer i två kommuner. Den jämförande kommunen är Älvkarleby kommun, i vilken företagen har en högre upplevd nöjdhet enligt Sveriges Kommuner och Regioners undersökning, Insikt. Totalt intervjuades fem representanter för livsmedelsföretag i varje studerad kommun. Analys av material gjordes med tematisk analys.
Resultatet visar att det finns skillnader i hur livsmedelsföretagen upplever kontrollen mellan kommunerna samt inom Östhammars kommun. Kommunikation och bemötande från inspektörerna under kontrollen uppfattas som bra i båda kommuner. I Östhammar finns brister i tillgängligheten och för båda kommunerna uttrycks önskemål om mer information från kommunen. I Östhammar är upplevelsen av kontrollen mer varierad än i Älvkarleby.
Följande förbättringsförslag togs fram för Östhammars kommun:
- Öka tillgängligheten genom att tillhandahålla kontaktuppgifter efter utförd inspektion.
- Öka informationsflödet till livsmedelsföretagen, exempelvis genom webbsida, informationsbroschyr eller mejlutskick. Informera om vart information finns.
- Kontinuerlig kompetensutveckling för inspektörer i kommunikation/samtalsmetodik.

,

Food safety control is an important part of increasing compliance with legislation and reduce foodborne illness. The relationship and communication with food companies may affect the outcome of the control, which is why it is important to examine food safety control from their perspective.
This study aims to produce improvement proposals to increase the satisfaction of the food companies in the municipality of Östhammar. This was investigated through semi-structured interviews in two municipalities. The compared municipality is Älvkarleby, in which the companies have a higher perceived satisfaction according to Sveriges Kommuner och Regioner’s survey, Insikt. A total of five representatives of food companies in each studied municipality were interviewed and analysis was done with thematic analysis.
The results show that there are differences in how the food companies experience the control between the municipalities. There are also differences in experience within the municipality of Östhammar. Communication and attitude from the inspectors are perceived as good in both municipalities. In Östhammar there is potential for improvement in availability and for both municipalities food companies express a need for more information from the municipality. In Östhammar, the control is perceived to vary to a greater degree than in Älvkarleby.
The following improvement proposals was complied for the municipality of Östhammar:
- Increase availability by providing contact details after an inspection has been carried out.
- Increase the flow of information to the food companies, for example through a website, information brochure or e-mail. Inform about where food companies can find neccesary information.
- Continuous training for inspectors in communication/conversation methodology.

Main title:Livsmedelskontroll i Östhammars kommun: vad skulle göra företagen nöjdare?
Subtitle:en jämförande intervjustudie med livsmedelsföretag i Östhammars- och Älvkarleby kommun
Authors:Mårtensson, Johanna
Supervisor:Strid, Ingrid
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2024:09
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:livsmedelstillsyn, livsmedelsföretag, kommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20185
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20185
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 08:37
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics