Home About Browse Search
Svenska


Sivertun, Aina, 2024. Att certifiera social hållbarhet : en kvalitativ studie om det hållbarhetscertifierade området Rosendal i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
526kB

Abstract

Det här arbetet diskuterar ett planeringsprojekt i Rosendal i Uppsala. Planeringen sker med stöd av certifieringsmodellen City Lab som fokuserar på hur man utvecklar hållbara städer. I arbetet undersöks hur projektet relaterar till begreppet ”social hållbarhet”, vilket problematiseras med teoretisk utgångspunkt i Pierre Bourdieus och Loic Wacquants teoretiska ramverk. Dessa teoretiker grundar sina resonemang i kritisk teori och undersöker samhällets ojämlikheter och dominansproblematik.

Uppsatsen diskuterar hur begreppet social hållbarhet används inom modellen och kommer till uttryck i projektet. Rosendalsprojektet inkluderar olika perspektiv för att värna om natur, miljö och de människor som bor i stadsdelen, vilket undersökningen ser som positivt. Lokala intentioner med ansats att skapa social hållbarhet behöver backas upp av politiska och samhälleliga ambitioner i en vidare kontext.

Avgörande för att lyckas uppfylla projektmålet att ”välkomna alla” bygger på att det finns ett övergripande politiskt stöd för projektets planering. Det blir problematiskt att bygga ” oaser” inom en i övrigt socialt differentierad samhällsutveckling, hur ”goda” de lokala ambitionerna än kan tyckas vara. Viktigt är också att en verklig medborgardialog utvecklas inom projektet.

,

This work discusses a planning project in Rosendal in Uppsala. The planning takes place with the support of the City Lab certification model, which focuses on how to develop sustainable cities. The work examines how the project relates to the concept of "social sustainability", which is problematized with a theoretical starting point in Pierre Bourdieu's and Loic Wacquant's theoretical framework. These theorists base their reasoning on critical theory and examine society's inequalities and problems of dominance.

The essay discusses how the concept of social sustainability is used within the model and is expressed in the project. The Rosendal´s project includes different perspectives to protect nature, the environment and the people who live in the district, which the survey sees as positive. Local intentions with an approach to creating social sustainability need to be backed up by political and societal ambitions in a wider context.

Decisive in order to succeed in fulfilling the project goal of "welcoming everyone" is based on the fact that there is overall political support for the project's planning. It becomes problematic to build "oases" within an otherwise socially differentiated community development, no matter how "good" the local ambitions may seem to be. It is also important that a real citizen dialogue develops within the project.

Main title:Att certifiera social hållbarhet
Subtitle:en kvalitativ studie om det hållbarhetscertifierade området Rosendal i Uppsala
Authors:Sivertun, Aina
Supervisor:Bartholdson, Örjan
Examiner:Rosén, Linus and Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK015 Rural Development - Societal Change, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:socialhållbarhet, certifiering, kritisk teori
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500794
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500794
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2024 08:48
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics