Home About Browse Search
Svenska


Göransson, Axel, 2024. Hur följer växtodlingslantbrukare upp sin lönsamhet för att optimera sin drift. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lantbruksbranschen kännetecknas av komplexitet och snabba förändringar, påverkade av externa faktorer som väder, klimat, inrikes- och utrikespolitik samt världsmarknaden. Den har under en längre tid dragits med låg lönsamhet där lantbrukarna agerar som pristagare på marknaden. Denna studie syftar till att undersöka hur svenska växtodlingslantbrukare följer upp sin lönsamhet och tar ekonomiska beslut, genom att besvara frågeställningen hur kalkyler nyttjas för planering och uppföljning av lönsamheten.
Studien har använt en kvalitativ multipel fallstudiedesign där empirin samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sju lantbruksföretag i södra Sverige. Resultatet visade att majoriteten av lantbrukarna hade hög lönsamhet som sitt främsta mål, med några som även fokuserade på att förbättra jordbruksmarken, miljön samt att trivas på sitt arbete. De flesta använde enklare nyckeltal och metoder för att följa upp sin lönsamhet, såsom att granska årets resultat, vinstmarginal och förändringar i likviditeten samt kassan. Ekonomiska beslut, investeringsbedömningar och val av grödor baserades ofta på intuition och erfarenhet, markegenskaper, växtföljd samt likviditet och tillgängliga medel på bankkontot. Den ekonomiska planeringen gjordes i stor utsträckning med hjälp av enklare likviditetsbudgetar. Valet att använda enklare metoder samt intuition och erfarenhet kan förklaras av lantbruksbranschens komplexitet och beroende av externa faktorer, vilket gör den svår att förutspå och planera. Framtida forskning behövs för att undersöka om det finns ett samband mellan graden av användning av formella eller informella metoder vid ekonomiskt beslutsfattande och lönsamhet.

,

The agricultural sector is characterized by complexity and rapid changes, influenced by external factors such as weather, climate, domestic and foreign politics, and global markets. Despite its critical importance, the sector is known for its low profitability, and farmers often act as price-takers with limited ability to influence input and output prices. This study explores how Swedish crop farming companies monitor their profitability and make economic decisions. Employing a qualitative multiple case study design, data was collected through semi-structured interviews with seven agricultural enterprises in Southern Sweden. The findings indicate that while most farmers prioritize profitability, their financial decision-making and profitability monitoring methods often rely on simpler indicators, such as annual results, profit margin, liquidity changes, and the amount of cash available in their bank accounts, rather than formal calculative practices. Additionally, decisions are heavily influenced by intuition, farm experience, agronomic soil properties, and crop rotation plans. Financial planning is typically conducted using basic liquidity budgets. The study highlights a reliance on intuition and experience due to the sector's unpredictability and complexity, suggesting a need for further research into the relationship between the use of formal and informal financial management methods and profitability.

Main title:Hur följer växtodlingslantbrukare upp sin lönsamhet för att optimera sin drift
Authors:Göransson, Axel
Supervisor:Johed, Gustav
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1588
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK013 Agricultural Business and Economics, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Lantbruk, Beslutsfattande, Kalkylering, Ekonomistyrning, Lönsamhetsuppföljning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20260
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20260
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2024 10:25
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics