Home About Browse Search
Svenska


Björkholm, Clara, 2024. Seroprevalence of feline panleukopenia virus in domesticated cats in Maasai Mara, Kenya : a possible threat of transmission to wildlife?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Feline panleukopenia virus (FPV) is a highly contagious virus that can stay stable in the environment for a long period of time. The virus can infect both domesticated cats, wild felids, and other wild animals. It has the highest morbidity and mortality rate in new-born and young kittens. The virus leads to viremia and mostly affects the dividing cells in the body, i.e. bone marrow, lymphoid tissues, intestinal epithelium, cerebellum in young animals, retina, and embryonic and foetal cells. Common clinical signs of infection with FPV in adult cats are lethargy, vomiting and diarrhoea. In young or new-born kittens, neurological signs are common. Infection with FPV can vary in its severity, from subclinical to per acute with little to no clinical signs before a sudden death.
This study was conducted in the Mara North Conservancy (MNC) within the nature reserve Maasai Mara in Kenya. Mara North Conservancy holds a large wildlife with lions, cheetahs, leopards, hyenas, zebras, elephants and many more. This study aimed to investigate the sero-prevalence of FPV in domesticated cats in the area and to see if there would be a possibility of transmission of FPV between domesticated cats and wild animals.
In total, 40 cats were sampled, 29 females and 11 males. 85% of the sampled cats had antibodies against FPV. There was a difference in the seroprevalence between genders, 93.1% of the females had antibodies against FPV and 63.6% of the males.
The results of this study showed a high prevalence of FPV antibodies in domesticated cats within the Mara North Conservancy. Theoretically there is a risk of domesticated cats spreading FPV to wildlife in the area, but a combined study that would look at both domesticated cats and wild animals and if they share FPV antibodies with the same genome would be needed to make that conclusion.

,

Felint panleukopenivirus (FPV) är ett mycket smittsamt virus som kan förbli stabilt i miljön under lång tid. FPV kan infektera både tamkatter, vilda kattdjur och andra vilda djur. Nyfödda och unga kattungar har högst morbiditet och mortalitet. Infektion med FPV leder till viremi och påverkar framför allt de snabbt delande cellerna i kroppen, dvs celler i benmärg, lymfoida vävnader, tarmepitel, lillhjärnan hos unga djur, näthinnan samt embryonala- och fosterceller. Vanliga symptom på infektion med FPV hos vuxna katter är letargi, kräkningar och diarré. Hos unga eller nyfödda kattungar är neurologiska symptom vanliga. Infektion med FPV kan variera i svårighetsgrad, från subklinisk till perakut med få eller inga kliniska symtom före en plötslig död.
Denna studie genomfördes i Mara North Conservancy (MNC) som ligger i naturreservatet Maasai Mara i Kenya. Inom MNC finns det många olika vilda djur t.ex. lejon, geparder, leoparder, hyenor, zebror, elefanter och många fler. Studiens syfte var att undersöka seroprevalensen av FPV hos domesticerade katter i området och om det skulle finnas en möjlighet för överföring av FPV mellan domesticerade katter och vilda djur.
Totalt provtogs 40 katter, 29 honor och 11 hanar. 85 % av de provtagna katterna hade antikroppar mot FPV. Det fanns en skillnad i seroprevalensen mellan könen, 93,1 % av honorna hade antikroppar mot FPV och 63,6 % av hanarna.
Resultatet av denna studie visade en hög förekomst av FPV-antikroppar hos domesticerade katter i Mara North Conservancy. Rent teoretiskt finns det en risk för att domesticerade katter sprider FPV till vilda djur i området, men en kombinerad studie som tittar både på domesticerade katter och vilda djur och om de delar antikroppar mot FPV med samma genom behövs för att dra den slutsatsen.

Main title:Seroprevalence of feline panleukopenia virus in domesticated cats in Maasai Mara, Kenya
Subtitle:a possible threat of transmission to wildlife?
Authors:Björkholm, Clara
Supervisor:Axner, Eva and Hård, Therese
Examiner:Morrell, Jane
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:feline panleukopenia virus, FPV, domestic cat, seroprevalence, Kenya, Maasai Mara, Mara North Conservancy, Mara Cat Project
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19699
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19699
Language:English
Deposited On:07 Feb 2024 08:27
Metadata Last Modified:08 Feb 2024 02:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics