Home About Browse Search
Svenska


Lindqvist, Felizia, 2024. Naturalistisk växtgestaltning i en parkmiljö : ett gestaltningsförslag i Stadsträdgården, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
24MB

Abstract

Planteringar i dagens samhälle kan se väldigt varierade ut, beroende på sammanhang, växtval och tillgänglig skötsel. För att underlätta skötseln skulle man kunna minska antalet växter och endast arbeta med ett mindre urval av tåliga växter. Men att tillföra upplevelsevärden till staden och samtidigt öka den biologiska mångfalden kräver en variation av växter, som också behöver tackla de föränderliga förutsättningarna i urbana miljöer.

Naturalistisk växtgestaltning är ett gestaltningsideal som tar inspiration från naturen och den artvariation som återfinns där. Detta skulle bidra till en ökad biologisk mångfald i stadsmiljön och skapa robusta och hållbara planteringar där växterna tillåts att samspela med varandra.

Syftet med arbetet är att visa hur en plantering kan gestaltas med inspiration från naturalistisk växtgestaltning i en parkmiljö, för att öka biologisk mångfald och samtidigt skapa skötseleffektiva planteringar. Arbetet mynnar ut i ett gestaltningsförslag för en parkmiljö i Stadsträdgården i Uppsala.

,

Plantings in our contemporary society can have very different aesthetics, depending on context, plant selection and available maintenance. For easier care, one could reduce the number of plants and only work with a smaller selection of hardy plants. But to add experiential values to the city, and at the same time increase biodiversity, requires a variety of plants. These plants also need to be able to cope with the changing conditions in urban environments.

Naturalistic planting design is a design ideal that is inspired by nature and its varied plant composition and conditions. This would contribute to increased biodiversity in urban environments and create robust and sustainable plantings, where the plants are allowed to grow and interact with each other.

The purpose of this thesis is to investigate how a park environment could be designed, with inspiration from naturalistic planting design, to increase biodiversity and at the same time create a maintenance efficient site. The work culminates in a design proposal for a park environment in Stadsträdgården, Uppsala.

Main title:Naturalistisk växtgestaltning i en parkmiljö
Subtitle:ett gestaltningsförslag i Stadsträdgården, Uppsala
Authors:Lindqvist, Felizia
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Åkerblom, Petter and Santesson, Bruno
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Naturalistisk växtgestaltning, växtgestaltning, växtkomposition
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500766
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500766
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2024 10:03
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics