Home About Browse Search
Svenska


Rönnkvist, Karl, 2024. Analys av orsaker till vältningsolyckor med rundvirkesbilar. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Stora volymer rundvirke transporteras varje dag året om med rundvirkesbilar. Det gör så att rundvirkesbilarna kör under alla årstider och på olika typer av vägar under olika förhållanden. Under alla förhållanden utsätts även rundvirkesbilarna för risker. En av dessa risker är att de välter, där det finns olika typer av vältningar. Antingen välter hela ekipaget, bara släpet eller bara bilen. Studien undersöker vilka faktorer som gör att vältningar sker och kommer med förslag till att minska riskerna för detta.
För att undersöka detta genomfördes en enkätstudie som besvarades via intervjuer av förare som råkat ut för vältningar. Enkätens grundstruktur arbetades fram genom intervjuer med erfarna yrkesförare där det togs fram fyra huvudteman. Dessa huvudteman var transportmiljö, lastegenskaper, framförandet av fordonet samt fordonstekniska orsaker. Enkäten inkluderade även frågor om föraren och där respondenten till enkäten enkelt fick beskriva händelseförloppet. Det gjordes 56 intervjuer med förare som varit med om vältningar. För att analysera resultatet från enkäterna användes statistikprogrammet Minitab. Minitab användes för att klustra orsaker till olyckorna dessutom gjordes det en multivariat analys för att få fram vilka faktorer som samvarierade med varandra.
Resultatet visade att det förekom åtta orsaker till att vältningar sker. Dessa orsaker var vägunderhållet, vägunderlaget, ruttplaneringen, bredden på vägen, lassets tyngdpunkt, hastigheten, fokus och distraktion. De som samvarierar starkast var vägunderhållet och vägunderlaget samt att föraren blivit distraherad eller tappat fokuset. Resultatet har även visat vilka orsaker som samvarierar med en viss typ av olycka (hela ekipaget eller bara släp). De som samvarierar med hela ekipaget var hastigheten, distraktion och tappat fokus. De som samvarierar med bara släp var vägunderlaget, vägunderhållet, ruttplanering och bredden på vägen.

,

The Swedish Forest sector transports large volumes of roundwood with timber trucks over all seasons and road types under varying conditions. Timber trucks and drivers are exposed to numerous risks, and one of these is the risk for rollover. For a typical Nordic timber truck rollovers may involve the entire vehicle, just the trailer, or only the truck itself. This study investigates the factors contributing to these roll-overs and proposes suggestions to reduce the risk of such incidents.
To examine this, an interview survey was conducted with drivers who had experienced timber truck rollovers. The survey's basic structure was developed through interviews with experienced drivers, leading to the identification of four main themes: transport environment, load characteristics, vehicle operation, and vehicle-related causes. The survey also included information on the drivers with a complete description of the sequence of events. A total of 56 interviews were conducted. Results were analyzed in the statistical software Minitab. The analysis covered response frequencies, clustering of accident causes, and multivariate analysis to identify multiple factors that were correlated with each other.
The results linked eight main factors related to rollovers; road maintenance, road surface, routing, road width, load center of gravity, driving speed, driver focus and distraction. The strongest correlations were found between road maintenance and road surface, as well as between driver distraction or loss of focus. The results also linked which causes correlated with a specific type of rollover (entire vehicle versus trailer only). Factors correlating with a rollover of the entire vehicle included speed, distraction, and loss of focus. Factors correlating with rollover of the trailer only included road surface, road maintenance, routing, and road width.

Main title:Analys av orsaker till vältningsolyckor med rundvirkesbilar
Authors:Rönnkvist, Karl
Supervisor:Fjeld, Dag
Examiner:Erlandsson, Emanuel
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2024:3
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:timmerbil, transportmiljö, förarfokus, hastighet, rundvirkessortiment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20143
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20143
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 09:57
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics