Home About Browse Search
Svenska


Berkevall, Catrine Linnea Madeleine, 2024. 3-30-300 : en granskning av stadsgrönska i Gamla Enskede. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Fragmentering och förlust av grönområden är ett växande problem i Stockholm, vilket är starkt kopplat till urbaniseringen och förtätningen av staden. Det här minskar möjligheten att tillhandahålla hälsosamma och motståndskraftiga städer som ger god tillgång till parker och natur med höga rekreations- och naturvärden, samtidigt som biologisk mångfald hotas. Strategin 3-30-300 är evidensbaserad och har tagits fram för att underlätta var framtida investeringar behöver ske för att det ska vara en tillräcklig och jämn fördelning av stadsgrönska i staden. Det har skett en stor förändring av markanvändningen i Stockholm under de senaste 100 åren på grund av bebyggelsen av hus och vägar, det har därav varit av intresse att ta reda på om urbaniseringen har påverkat Gamla Enskedes möjligheter att uppfylla 3-30-300. Strategin används för att undersöka dagsläget i Gamla Enskede, för att studera om befolkningen ser minst tre träd från sina bostäder, har en 30% krontäckningsgrad i kvarteren och om avståndet från husen är max 300m till närmaste grönområde.

Resultatet pekar på att det finns utmaningar för stadsdelen att uppfylla strategin 3-30-300. Tre träd kunde inte säkerställas i studien, till följd av avsaknaden på information för de enskilda hushållen. Mindre än en fjärdedel av kvarteren uppnår en krontäckningsgrad på över 30% och nio av tio hushåll når ett grönområde inom 300m.

,

Fragmentation and loss of green areas is a growing problem in Stockholm, which is strongly linked to the urbanization and densification of the city. This reduces the city's ability to provide healthy and resilient cities with good access to parks and nature with high recreational and nature values, while biodiversity is threatened. The 3-30-300 strategy is evidence-based and has been developed to facilitate where future investments need to take place for there to be a sufficient and even distribution of urban greenery in the city. There has been a significant change in the way land is utilized in Stockholm during the last 100 years because of the construction of houses and roads, it has therefore been of interest to find out if the urbanization has affected Gamla Enskede's opportunities to fulfill the 3-30-300 strategy. The strategy is used to examine the current situation in Gamla Enskede, to study if the population sees at least three trees from their homes, has a 30% crown coverage in the neighborhood and the distance from the houses is a maximum of 300m to the nearest green area.

The result indicates that there are challenges for the district to fulfill the 3-30-300 strategy. The study could not ensure if three trees could be seen, due to the lack of information for the individual households. Less than a quarter of the blocks achieve a tree coverage of over 30% and nine of ten households reach a green area of a maximum of 300m.

Main title:3-30-300
Subtitle:en granskning av stadsgrönska i Gamla Enskede
Authors:Berkevall, Catrine Linnea Madeleine
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Holmgren, Karin and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:3-30-300, ekosystemtjänster, grönområden, riktlinjer, urbana träd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500721
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500721
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2024 06:56
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics