Home About Browse Search
Svenska


Wahlgren, Mollie, 2024. Svensk produktion av druvkärnolja : vilka egenskaper hos pressrester är avgörande för framgång?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Den svenska vinindustrin har vuxit stadigt sedan Sverige 1999 officiellt blev ett vinland. Varje höst
skapas en mängd pressrester i vintillverkningsprocessen och de har potential som sidoströmmar. I
detta arbete har ett experiment utförts i syfte att undersöka möjligheten att tillverka druvkärnolja i
Sverige, av den svenska vinindustrins pressrester. Pressrester från tre skånska vinodlingar har
behandlats. En litteraturgenomgång över hur situationen för pressrester ser ut i andra
vinproducerande länder presenteras, liksom exempel på de många produkter som kan tillverkas av
dessa rester.
Experimentet resulterade i en mindre mängd druvkärnolja och en större mängd druvkärnmjöl. Ett
antal karaktärer identifierades hos pressrester som ger dem förutsättningar för en enklare hantering.
Rätt karaktärer ger möjlighet för en rimlig arbetsinsats och tidsåtgång samt minskar energi- och
vattenanvändningen i processerna.
Att upcycla det som i Sverige idag mest ses som avfall kan skapa en potentiell win-win-situation för
vinindustrin och planeten. Att ta hand om våra gemensamma resurser är ett ansvar vi alla har och
att samtidigt kunna skapa värdefulla produkter av ett avfall är en nyckelfaktor för en hållbar
utveckling. Arbetet avslutas med ett förslag om att starta ett kooperativt bioraffinaderi i Skåne.

,

The Swedish wine industry has grown steadily ever since Sweden officially became a wine country
in 1999. Every autumn, an amount of pomace is created in the winemaking process, and it has
potential as side streams. In this project, an experiment has been carried out to investigate the
possibility of producing grape seed oil in Sweden, from the pomace of the Swedish wine industry.
Pomace from three vineyards in Skåne have been treated. A literature review of the situation of
pomace in other wine producing countries is presented, along with examples of the many products
that can be made from these residues.
The experiment resulted in a smaller amount of grape seed oil and a larger amount of grape seed
flour. Several characteristics were identified of what gives pomace the prerequisites for easier
handling. The right characters of pomace provide a possibility for a reasonable amount of labor and
time input as well as reducing energy and water consumption in the processes.
Upcycling what in Sweden today is mostly viewed as a waste can create a potential win-win situation
for the wine industry and the planet. Taking care of our common resources is a responsibility we all
have and being able to create valuable products from waste is a key factor for a sustainable
development. The project concludes with a suggestion of starting a co-operative biorefinery in
Skåne.

Main title:Svensk produktion av druvkärnolja
Subtitle:vilka egenskaper hos pressrester är avgörande för framgång?
Authors:Wahlgren, Mollie
Supervisor:Nordmark, Lotta
Examiner:Persson Hovmalm, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:pressrest, sidoströmmar, upcycling, återvinning, hållbarhet, vintillverkning, druvkärnmjöl
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20109
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20109
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2024 05:45
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics