Home About Browse Search
Svenska


Hellqvist, Jonathan, 2024. Användning av små idisslare för bekämpning av ogräs och invasiva växter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Applied Animal Science and Welfare

[img]
Preview
PDF
586kB

Abstract

Ogräs och invasiva växter kan ibland påverka lantbruk, djur och natur negativt när de uppkommer i bland annat vallar och beten. Problemen de för med sig kan framförallt vara störningar av ekosystem och den biologiska mångfalden, men också förgiftning eller andra skador på betesdjur. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka i vilken utsträckning små idisslare kan användas för att bekämpa eller kontrollera ogräs och invasiva växter som är vanliga i Sverige. De granskade arterna i detta arbete är krusskräppa (Rumex crispus), stånds (Jacobaea vulgaris/Senecio jacobaea) och jätteloka (Heracleum mantegazzianum). Små idisslare kan bryta ner många vanliga gifter som kan förekomma i oönskade växter, såsom oxalat i krusskräppa eller pyrrolizidinalkaloider i stånds. Getter har visat sig vara effektiva i bekämpning av krusskräppa med intensivt betande och kan rimligtvis användas även till de andra två växterna. Får kan användas till bekämpning av både stånds och jätteloka men är känsligare för oxalat än getter. Betesmetod och betestryck kan påverka effektiviteten av bekämpningen med betesdjur. Litteraturstudien visar på fördelar med användning av små idisslare för bekämpning av ogräs, men litteraturen är begränsad och något skild i förhållande till myndigheters rekommendationer. Fler studier behövs för att fastställa exakt vilka ogräs som respektive djur kan konsumera utan att ta skada. Även mer försök för att se långvariga effekter av bekämpningsmetoden är önskvärt.

,

Weeds and invasive plants have a negative effect on agriculture, animals and nature when they appear in grasslands, pastures and arable land. The problems they cause mainly consist of disturbing ecosystems and biodiversity, but they can also cause poisoning or other injuries to grazing animals. The aim of this literature study is to examine to what degree small ruminants could be used to fight and control weeds and invasive plants that are common in Sweden. The species that have been reviewed are curly dock (Rumex crispus), common ragwort (Jacobaea vulgaris/Senecio jacobaea) and giant hogweed (Heracleum mantegazzianum). Small ruminants can degrade many common toxic substances in plants such as oxalate in curly dock or pyrrolizidine alkaloids in common ragwort. Goats have proven to be effective at fighting curly dock when using intensive grazing and could be used to fight also the two other plants. Sheep can be used to control both common ragwort and giant hogweed but are more sensitive to oxalate than goats are. Grazing methods and intensity can influence the efficiency of using grazing animals as a weed control agent. This review shows that there are many pros in using small ruminants to fight weeds, but it also shows that the literature on this subject is limited and somewhat different from authorities’ recommendations. More experiments would be needed to safely conclude what weeds small ruminants can consume without risk for injuries. More studies on the long-term effects of using this grazing method would also be desirable.

Main title:Användning av små idisslare för bekämpning av ogräs och invasiva växter
Authors:Hellqvist, Jonathan
Supervisor:Bernes, Gun
Examiner:Danielsson, Rebecca
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK008 Djur och hållbarhet (kandidat) 180,0 hp
Supervising department:(VH) > Applied Animal Science and Welfare
Keywords:ogräsbekämpning, får, getter, krusskräppa, Rumex crispus, stånds, Jacobaea vulgaris, jätteloka, Heracleum mantegazzianium, betesmetoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20046
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20046
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2024 06:58
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics