Home About Browse Search
Svenska


Rydell, Madeleine, 2024. Hur svenska snittblomsodlare skapar värde genom frilandsodling av Slow Flowers. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
736kB

Abstract

I denna uppsats studeras värdet på svenskodlade snittblommor på friland som odlas enligt Slow Flower-principen. Syftet med studien är att utifrån semistrukturerade intervjuer med snittblomsodlare och florist undersöka hur värde skapas samt vilka teman som kan urskiljas och vilken koppling dessa har i värdeskapandet. Vidare kommer en analys framföras kring var i värdekedjan värdet uppstår med hjälp av Michael E. Porters modell som bygger på att identifiera värdeskapande aktiviteter. Motivationen till studien baseras på att Slow Flower är en tämligen ny rörelse i Sverige som ska verka som ett hållbart alternativ till importerade snittblommor. Studien utgår från kvalitativ metod och relevant bakgrundsfakta presenteras. Resultatet av tematiseringen och analysen av värdekedjan möjliggör slutsatser kring vilka värden som kan kopplas till snittblommorna och ställas i jämförelse med importerade snittblommor.

,

In this essay, the value of Swedish field grown cut flowers that are grown according to the Slow Flower principle is studied. The aim of the study is to investigate, based on semi-structured interviews with floral growers and florists, how value is created, and which themes can be distinguished and what connection these have in value creation. Furthermore, an analysis will be presented of where in the value chain the value occurs using Michael E. Porter's model, which is based on identifying value-creating activities. The motivation for the study is based on the fact that Slow Flower is a fairly new movement in Sweden that should act as a sustainable alternative to imported cut flowers. The study is based on qualitative methodology and relevant background facts are presented. The result of the thematization and analysis of the value chain enables conclusions about which values can be linked to the cut flowers and compared to imported cut flowers.

Main title:Hur svenska snittblomsodlare skapar värde genom frilandsodling av Slow Flowers
Authors:Rydell, Madeleine
Supervisor:Drottberger, Annie and Thörning, Rebecca
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:snittblommor, slow flower, värdekedja
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19830
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19830
Language:Swedish
Deposited On:09 Apr 2024 08:16
Metadata Last Modified:10 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics